Пещерата на Змей Горянин

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
1 - Босс; 2 - Порти; 3 - места за възкресяване на ключарите
Играта е от типа ПвП-ПвЕ игри или т.нар. Босс ивенти. Играта се пуска през системата "Игри" два пъти на ден, всеки петък.

Общ процес на игрите от типа Босс Ивенти.

Содержание

Цел на играта

Целта на играта е убийството на босса Целью игры является убийство босса Змей Горянин.

Бос

Босса притежава 3 способност:

1. Изгаряне.

 • Време на каста 3 сек.
 • По време на каста в канала "наоколо" и в средата на екрана се появява съобщение Змей Горянин крещи: Бягайте кой където свари!
 • На три случайно избрани цели се налага АОЕ, продължителност 7 сек. Всички играчи, попаднали в зоната на неговото действие получават щета от магията на смъртта веднъж на секунда в продължение на действието на ефекта.

2. Кръгов огън.

 • Време на каста 3 сек.
 • По време на каста в канала "наоколо" и в средата на екрана се появява съобщение Змей Горянин крещи: Да ви погълне огъня дано!
 • На всички играчи в радиус от 10 клетки от босса се налага бъф, нанасящ щета от магията на смъртта течение на 7 сек.
 • Всички играчи в радиус от 2 клетки от босса се нанася щета от магията на смъртта.

3. Удар с крила.

 • Време на каста 3 сек.
 • По време на каста в канала "наоколо" и в средата на екрана се появява съобщение Змей Горянин крещи: Нащрек!
 • Босса избира 1 случайна цел и се приближава към нея:
 • Налага немота на всички персонажи в радиус от 5 клетки от целта за 7 сек.
 • Нанася на всички персонажи в радиус от 5 клетки от целта щета от магията на смъртта.

Постижения в играта

Игра "Пещерата на Змей Горянин"
Описание: Награда:
Да се изпълнят всички постижения от раздела image:Пятьдесят_очков_достижений.png
* Получава се автоматично след изпълнение на останалите постижения;


Смъртта на Змей Горянин
Описание: Награда:
Завършете играта, побеждавайки Змей Горянин image:Десять_очков_достижений.png


Помилването на Змей Горянин
Описание: Награда:
Завършете играта, оставяйки Змей Горянин жив image:Двадцать_очков_достижений.png


Размирникът на Змей Горянин
Описание: Награда:
Победете 100 противника image:Десять_очков_достижений.png


Ключарят на Змей Горянин
Описание: Награда:
Намерете ключа от пещерата на Змей Горянин image:Десять_очков_достижений.png


Търсачът на Змей Горянин
Описание: Награда:
Убийте 30 пазители на ключа image:Десять_очков_достижений.png


Обсадникът на Змей Горянин
Описание: Награда:
Убийте 20 от стражите на Змей Горянин image:Десять_очков_достижений.png


Смъртният враг на Змей Горянин
Описание: Награда:
Заемете първо място по ефективност image:Десять_очков_достижений.png


Супермен срещу Змей Горянин
Описание: Награда:
Влезте в челната тройка по ефективност 10 пъти image:Десять_очков_достижений.png


Решаващият удар по Змей Горянин
Описание: Награда:
Нанесете последният удар по Змей Горянин image:Десять_очков_достижений.png


Оцелелият в пещерата на Змей Горянин
Описание: Награда:
Не умирайте нито веднъж по време на играта image:Десять_очков_достижений.png


Награда

Наградата във вид на опит и знаци на воеводата се начислява по стандартните правила за ефективност. При смъртта на боса пада лут с 3 случайни виолетови вещи.

Съгласно новата система за ефективност в края на всяка игра персонажът може да избира сандъци с подаръци: бронзов, сребърен и златен.

 1. Бронзов сандък: Когато изберете този сандък вие ще получите спечеления брой знаци в зависимост от завършването на играта;
 2. Сребърен сандък: избирайки го, вие ще получите допълнителна награда, малко по-голям брой знаци, а с известен шанс, можете да спечелите и ценен предмет като награда;
 3. Златен сандък: голямо количество ценни предмети като награда.
 • Награди в сребърния и златен сандък: подобряващи камъни 1-во поколение, Супер-Свредла, люспи за черен дракон и яйца, еликсири за здраве и манна, камъни за коване, лилави ресурси, черни коне и други полезни предмети.
Личные инструменты