Ден на Безумната любов 2017

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Ден на безумната любов - набор от куести и постижения, позволяващи на персонажа да отпразнува празника 14-ти Февруари.

Евента е разделен на две основни части: традиционна, по време на която играча трябва да извърши жертвоприношение и да получи Празничен костюм. Изпълнявайки заданията на Жрицата на Амур «Духът на Приятелството» и «Същност на Приятелството» ще получавате Дарове на любовта, но този път няма да биете босове, а редови мобове в сложни подземия.

Във втората част на евента мъжките персонажи трябва да получат Стрела на Купидон, а женските - Отвара на Амур.

Содержание

Куести по ивента

Жертвоприношение

 • Необходимо е в Средни земи да се намери труп на козел image:koza.jpg Козелът трябва да се търси по целите Средни земи. Той се ражда на всяка една минута.
* С козият труп се връщаме във Град Фрагорск при жертвения огън (Координати 34/87). Кликваме огъня, правим приношение, и получаваме предмета кожа от коза.
 • С този предмет отиваме при Жрицата на Амур и получаваме като награда Празничен костюм image:Праздничный_костюм.png

Духът на Приятелството

Мисията се повтаря

В тази мисия е необходимо да получите предмета Духът на Приятелството image:Дух приязни.png. За всеки левъл рейндж съществува собствена проста пещера (зелена) където може да се получи предмета.

За изпълнението на мисията се дават 10 Дарове на Любовта image:Дары_любви.png.

Ниво на персонажа Координати Име на моба Локация
1-12 121 114 Главорез от Катакомбите Разбойническо мазе
13-23 -138 125 Воин ма Баба Меца Пещерата на диваците
24-31 -12 -222 Дясната ръка на Кастелан Съкровищницата на замъка
32-40 -85 -210 Разбойник Часовой Лагерът на разбойниците - 1
41-55 -186 114 Силно Зомби Дворът на Червената вещица - 3
55-61 2-5 Голям Дух на Студа Белият червей - 3
62-70 -193 -513 Постови череп Порталът на нощта - 1
71-85 Затворът на Древните Богове
86+ Стълб на Древните Стопани - глобален междъсървър, ет.2

Същност на Приятелството

Мисията се повтаря

Трябва да получите предмета Същност на Приятелството image:friendship.jpg. За всеки левъл рейндж съществува собствена проста пещера (зелена) където може да се получи предмета.

За изпълнението на мисията получавате 10 Дарове на Любовта image:Дары_любви.png.

Ниво на персонажа Координати Име на моба Локация
1-12 4 -4 Костен Библиотекар Библиотеката на скелетите
13-23 -102 -338 Пес Балкан Гробницата на Княз Кирик
24-31 -12 -222 Дясната ръка на Кастелан Съкровищницата на замъка
32-40 2 -267 Злобен Землекоп Отровеният извор
41-55 -2 -5 Младши Жрец Риболюд Подводен Храм - 1
55-61 4-280 Дяволски Прахомет Изоставената костница - 1
62+ 2 -2 Зимен Командир Крепостта на зимата
71-85 Затворът на Древните Богове
86+ Стълб на Древните Стопани - глобален междъсървър, ет.2

Отвара на Амур/Стрела на Купидон

Маратон на любовта
Отвара на Амур
Стрела на Купидон
Във втората част на евента мъжките персонажи трябва да получат Стрела на Купидон image:Стрела на Купидон-1.jpg, а женските - Отвара на Амур image:Отвара на Амур-1.jpg. За всяко от тези задания се изискват съставки, които могат да се получат в специална локация.

Във Фрагорск ще има портал, който ще води до земя под названието Ванилно небе, в която от своя страна ще има портали към локацията Маратон на любовта. Локацията ще е разделена на следните нива: 31-50; 51-70 и 71-100. Там ще можете да намерите:

 1. Феникси, от които може да се получат пера за стрелите на Купидон;
 2. Козли, от които може да се получат рода за отварата на Амур.
Дънер
Диво листо
От прости и вълшебни дъбове мъжките персонажи получават трупи, а женските - Диви листа. Дъбовете трябва да се обработват със специални инструменти. Резачката дава 10 предмета от прост дъб и 50 от вълшебен. За работата на резачката се изисква една туба Адска огнена вода. Острата брадва дава 1 предмет от прост дъб и 5 от вълшебен. При използване инструмента изчезва.

В локацията има агресивни мобове, които не могат да се убият, а могат само да се разгонват с Нажежен ръжен.

Резачка
Остра брадва
Нажежен ръжен и инструменти могат да се закупят срещу Дарове на любовта от Сарафина на Амур.

За получаването на Стрелите на Купидон и Отварата на Амур също така се изисква Цвете на любовта image:Цвете на любовта.jpg.

Постижения в Ивента

Цвете на любовта image:Цвете на любовта.jpg

То може да се получи по постижение, събирайки 10 Валентинки. Те ще падат от босове в сложни и междусървърни локации. Постижението ще ви бъде отчетено и ако ги получите по пощата. Валентинките от босовете са лична вещ, да се предават могат само тези, които са закупени от магазина.

Облечи си празничния костюм

Получава се след изпълнение на куеста Жертвоприношение

Благословия на Амур image:Ключ_от комнаты_свиданий.png

Плюшено сърце
Венчален пръстен
Когато двата персонажа (от срещуположен пол) получат Отвара на Амур и Стрела на Купидон мъжкият персонаж трябва да изстреля в сърцето на дамата си Стрела, а тя от своя страна да го напръска с отвара. Именно в този ред.

Ако боговете са милостиви към двойката, то и на двамата се зачита постижение и получават Плюшено сърце. Ако пък не то Стрелата и Отварата изчезват, а всеки персонаж получава обратно в раницата си Цвете на любовта и трябва да започне наново производството на предметите.

Събирайки три сърца вие можете да закупите Пръстен. Когато и двата персонажа притежават пръстени, то мъжкия може да се прицели в приятелката си и да кликне пръстена. При това девойката ще получи съобщение за това, че пръстените им ще бъдат свързани. Ако девойката се съгласи то при клик на пръстена персонажа ще се пренася до другия член на двойката. Изключение са локациите, на които се попада само при изпълнение на някакви условия: мини игри, Превземане на Замъка, Княжески междуособици и т.н. Освен това пръстена не действа на персонажи от други сървъри. Не можете да се обвържете с повече от един персонаж.

Тет-а-Тет

 • Чукни си среща в Стаята за срещи.

Като награда ще получите image:котка.jpg

Романтична среща

За да минете това постижение вие трябва да влезете в Стаята за срещи и да активирате всички предмети. Стаята за срещи е инстанс за два персонажа от противоположен пол. За да активирате предметите вие трябва да имате Дарове на Любовта, които можете да закупите и от магазина.

image:bed.jpg image:bed1.jpg

В стаята има следните предмети:

 • Скърцащо желязно легло
 • Бял роял
 • Маса със свещи
 • Камина
 • Килим
 • Щори
 • Пеперуди
 • Цветя
 • Легло с балдахин

При активация с предметите персонажът започва да взаимодейства с тях. За активацията на предмети са необходими определен брой Дарове на любовта.

 • Скърцащо желязно легло
 • Бял роял - 100
 • Маса със свещи - 80
 • Камина - 50
 • Килим - 50
 • Щори - 50
 • Пеперуди - 50
 • Цветя - 50
 • Легло с балдахин - 100

image:dating.jpg image:dating1.jpg

image:dating2.jpg image:dating3.jpg

При активацията на всички предмети в стаята вие ще получите image:kuche.jpg

Фрагоша

Във Фрагорск на координати 7/-14 ще се появи Кутия с портокали, от която можете да получите нов спътник Фрагоша.

Фрагоша - необикновен могъщ спътник с показатели 8-8-10-8-8-8. Не може да яде други спътници и не може да бъде храна на други спътници.

Има 4 слота за предмети и два слота за особени умения, които са достъпни само за дадения спътник. Уменията се активират само при активен спътник. Трябва да се храни и ако не се нахрани може да заспи (умре), аналогично на другите спътници. Може да се събуди с разбудител. Не може да атакува всякакви цели.

За даденият спътник са достъпни следните умения:

 • Пестелив пройдоха

Събирането на какъвто и да е ресурс от персонажа се увеличава с 1, 2, 3, 5 единици в зависимост от рядкостта на умението. Увеличението сработва веднъж на 30 сек. за 10, 13, 16, 20 сек.

 • Пъргав бизнесмен

При създаване на какъвто и да е предмет от рецепта стойността на ресурсите се намалява с 2, 3, 5, 10%.

 • Ловък печалбар

Веднъж на час в раницата/пощата на персонажа падат 10 броя случайни ресурса в зависимост от рядкостта на умението.

 • Мошеник с късмет

Шансът за подобрение на какъвто и да е предмет се увеличава с 1,2,3,5% в зависимост от рядкостта на умението. Увеличението на шанса действа веднъж на 30 сек.

Рецепти с книги за умения се продават от Животновъда във Фрагорск. Книгите могат да бъдат със следната рарност: зелена, синя, златна и лилава.

Постижения

Основна статия: Ден на безумната любов 2017 - Постижения
Личные инструменты