Подземия

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Светът на Фрагория изобилства от голямо количество подземия, в които, както и на повърхността, се намират различни същества. В пещерите можете да намерите мобове с нива "Елит" или "Подземен елит", обикновени мобове, а както и Босове, които са много по-силни и опасни. В много от пещерите трябва да се движите акуратно и внимателно, разгадавайки различни загадки.

Содержание

Основни препоръки

Обмислете състава на групата. В групата трябва да има персонажи - целители, "нападащи" персонажи и "танкове". Поправете снаряжението си. Не забравяйте да проверите състоянието на вашата екипировка и ако трябва поправете оръжието и предметите си преди да влезете в пещерата. В противен случай снаряжението ви може да се счупи в най-неподходящия момент. Вземете си резервен инвентар, ако иматя място в раницата. Ако предмета ви се счупи, можете да го замените с резервен. Вземете достатъчно елексири за лечение, възстановяване на манна и различни видове нужни елексири. Не забравяйте да се запасите с боеприпаси. Ако за изпълняването на даден куест в пещерата се иска определен предмет ме забравяйте да го вземете със себе си. Махнете от раницата всичко излишно! Вземете със себе си най-необходимото, останалото сложете в банката. В противен случай може да нямате място в раницата за предметите взети от босовете. Вземете достатъчно храна и разбудители за спътника ви.

Лечение

Наличието на лечител в пещерата е задължително. Най-подходящият клас е "Лечител", а на по-големите нива - "Влъхва". Помислете и за други класове, които биха били полезни със своите способности.

Персонаж-"танк"

Боецът, воина и покровителя по-леко от другите класове преживяват нападение на мобове, особено в близък бой. Ето защо се препоръчва в групата да се включи такъв "танк", който може да поеме основния удар върху себе си.

Привличане на мобове

Някой трябва да привлече мобовете към групата. За да не се привличат прекалено голямо количество мобове това трябва да се прави от дистанция. За тази цел най-подходящи са: Стрелец, Чародей, Разузнавач и Огнен заклинател. След като моба е привлечен към групата персонажът, изпълняващ ролята на "танк", трябва да хване моба и да го обърне към себе си. За това ще му помогне специалното му умение.

Непълна група

В пещера може да влезе и непълна група. Но в този случай успехът зависи от опитността на участниците, тяхното ниво, оръжия и състава на групата. За създаването на такава група се изисква голям опит. Новите играчи трябва да пътешестват в пещери с пълна група.

Избор на водач

За успешно предвижване на групата играчи в пещера безусловно се изисква лидер. Това трябва да е играч, който е способен да организира всички останали играчи и да дава задачи в процеса на придвижване в пещерата. За тази цел изберете човек, притежаващ лидерски качества и който е най-опитен от играчите в групата.

Вземете предводач

Постарайте се да включите в групата играч, който вече е бил в пещерата и може да подскаже на новите на къде да ходят и какво да правят. Но ако сами искате да проникнете в тайните на пещерите - предводач не ви трябва.

Подземия (инстанси, пещери)

Копия на пещери, групови пещери, инстанси - на който както му е удобно. Инстанса включва следния механизъм:

Всяко подземие е разчетено за определено количество играчи. Да предположим група от 5 човека. Съответно, в едно копие на подземие могат да се намират не повече от 5 човека, и за всеки 5 човека ще бъде създадено копие на подземието. Идеята е в това пещерата да се премине от всеки желаещ, по всяко време, да няма битки за босове. Сега нека да разгледаме това по-подробно.

Терминология

 • Екземпляр на локацията - едно копие на локацията. Екземпляра на груповата локация се закрепва за лидера на групата или играч без група, намиращи се на определеното място в дадения момент. Получавайки "състояние на локацията" играчът не може да влезе в нов екземпляр на тази локация.
 • Състояние на локацията - в състоянието на картата се съхраняват броят на убитите босове на картата, отворени сандъци, и изобщо всичко, което се е случило в конкретното копие на дадената конкретна локация. "Състоянието" може да бъде само за групова локация.

Копие на локацията

Да вземем което и да е подземие. Да си представим, че върху него е наложено ограничение за вход за 1- човека. Събираме група, влизаме в подземието. Лимитът за 10 човека е изерпан. Какво става ако в същото подземие се опита да влезе единадесети човек? Ще бъде създадено още едно копие на това подземие, където попадат следващите 10 човека. Когато и това копие се запълни - ще бъде създадено трето, и т.н.

Групови локации

Това са карти, за които има ограничение за максималното количество персонажи, плюс ограничение за това кой може да влезе в съответното копие. Ако не можете да влезете в нито едно от копията ще ви бъде създадено отделно копие. И така, кой може да влезе във вашата групова локация, ако отговаря на условията за вход за дадената локация?

 • Персонаж, който има точно същото състояние като ващето (за критериите по-надолу)
 • Персонаж, за който няма състояние и той е във вашата група

Ако персонажът е изхвърлен от [Групи|групата]] той няма да напусне локацията. Ако в локацията в разрешен ПВП/ПК той може да бъде убит, а неговите съгилдийници/приятели не могат да му помогнат.

Състояние на картата

Състоянието на картата описва състоянието на мобове, босове, съндъци от вашата локация и т.н. По същество това е «съхранение».

Съответно при зареждане на локация босовете ще бъдат по-малко (ако сте ги убили по-рано), а отворения сандък ще отсъства, даже ако не сте получили нищо.

Състоянието се създава веднага ако в групова локация отворите какъвто и да е сандък или убиете какъвто и да е бос. В този момент всички персонажи, намиращи се в дадения екземпляр на локацията записват състояние на локацията. Ако сте влезли в такава локация, убили сте първия бос, а след това излезете от групата – при следващия вход ващето «състояние» за дадената карта ще съответства на състояниетом което е направила вашата група в тази локация. Състоянието на картата не е вечно, то се нулира по определени правила (веднъж на 24 часа). Т.е. в определено време всички състояния се изтриват и може подземието да се премине и трябва да се започне отначало.

Подземия: прости, сложни и междусървърни

Всички подземия се делят на 3 типа:

 1. Прости.
 2. Сложни.
 3. Междусървърни.

простите и сложните подземия се отличават по нивото на ХП в мобовете и босовете, а така също и по достъпните в тях награди. Картите на простите и сложните подземия са абсолютно еднакви.
Сложните подземия са общи локации - в тях могат да влязат каквото и да е количество играчи с определено ниво. Простите са групови локации.

Междусървърните подземия се различават от сложните по времето за поява на босовете (само за сървърния ПОртал на ноща), както и по скоростта за поява на ресурсите.

Време за поява на босовете

1. Прост и сложен Портал на ноща:

 • 11:00

2. Сложни междусървърни подземия:

 • 11:00
 • 17:00
 • 23:00

2. Сложни междусървърни подземия (суперкросс):

 • 10:00
 • 16:00
 • 22:00

Награди

В простите подземия могат да се получат такива предмети като:

В сложните и междусървърни подземия могат да се получат предмети като:

Вход към просто подземие

Вход към междусървърно подземие

Вход към сложно подземие

Описание на подземията

Босове - вид моб, при убиването на който можете да получите редки лут. Боса има по-голямо количество хп в сравнение с обикновени и елитни мобове. Убийство на бос ако сте сам е трудно.

Гробницата на Княз Кирик

Основна статия - Гробницата на Княз Кирик

Разбойническо мазе

Основна статия - Разбойническо мазе

Пещерата на диваците

Основна статия - Пещерата на диваците

Леговището на вълците

Основна статия - Леговището на вълците

Съкровищницата на замъка

Основна статия - Съкровищницата на замъка

Отровеният извор

Основна статия - Отровеният извор

Лагерът на разбойниците

Основна статия - Лагерът на разбойниците

Подводен храм

Основна статия - Подводен храм

Дворът на Червената вещица

Основна статия - Дворът на Червената вещица

Изоставената костница

Основна статия - Изоставената костница

Белият червей

Основна статия - Белият червей

Крепостта на зимата

Основна статия - Крепостта на зимата

Порталът на нощта

Основна статия - Порталът на нощта

Затворът на Древните Богове

Основна статия - Затворът на Древните Богове

Стълб на Древните Стопани

Основна статия - Стълб на Древните Стопани

Проклета Съдба

Основна статия - Проклета съдба

Други подземия

Библиотеката на скелетите

Подземието се намира в Средни земи, Гората на костите, координати (-205/87)

Гробницата на Древния Управник

Подземието се намира в Морелес

Извор

Подземието се намира в Средни земи, координати (-165/-410)

Източни мини

Подземието се намира в Средни земи, координати (103/83); (103/5);

Каменоломна, Горните пещери

Подземието се намира в Средни земи, координати (111/-300)

Катакомбите на замъка

Подземието се намира в Западни земи, координати (100/-183)

Мразкино: Изоставена мина

Подземието се намира в Мразкино плато, координати (193/-64)

Огнени пещери

Подземието се намира в Западни земи, координати (128/247)

Подземия на замъка

Подземието се намира в Средни земи, координати (-172/173)

Преизподня

Подземието се намира в Западни земи, координати (1/-372)

 • Преизподня I - Обраслите с мъх Пещери
 • Преизподня II - Каменният чувал
 • Преизподня III - Хребетът на Дявола
 • Преизподня IV - Огнената земя
 • Преизподня V - Прах и Пепел

Пристанищни складове

Подземието се намира в Западни земи, координати (-52/136)

Свърталище на бандитите

Подземието се намира в Морелес, координати (-100/-308)

Торфена мина

Подземието се намира в Средни земи, координати (78/-370)

Три могили, Хан Дулбай

Подземието се намира в Средни земи, координати (53/55)

Ямата

Подземието се намира в Западни земи

Личные инструменты