Княжески междуособици

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Играта се провежда между гилдиите, спечелили Превземането на замъка на своите сървъри.

Содержание

Фази

Преди играта

Играта стартира всяка неделя в 22:00 бг. вр. Играчите се предупреждават за началото на играта на 15, 10, 5 и 1 минута преди началото на играта.

Първа фаза: Групировка

Продължителност на фазата – 5 минути. Служи за това играчите да влязат и да се прегрупират преди началото на следващата фаза. Лидерите на победилите в Превземането на замъка гилдии трябва да съставят група.

Правила за създаване на група за участие в играта:

 1. В групата трябва да влязат само представители от дадената гилдия, в противен случай не могат да влязат.
 2. В групата трябва да влязат най-малко 15 човека.

Начало на фазата

В началото на играта лидера на гилдията със създадената и запълнена група трябва да влезе през точката за вход, след което той и цялата група се пренася в Подвалa. След влизане в играта нито един член на групата не може да бъде изключен. Но играчът сам може да напусне групата - в този случай групата може да включи друг играч.

Мазе

 1. Влезналите играчи попадат в Мазе.
 2. Входовете и изходите от играта за открити.
 3. Върпу персонажа е наложена Милостта на боговете с продължителност 5 мин.
 4. Всички играчи на картата са Мирни жители.

Втора фаза: Организация на отбраната

Карта

Продължителност на фазата 10 мин. Цел на дадената фаза - получаване на колкото се може повече точки от убийство на играчи от други гилдии.

Начало на фазата

 1. От всички играчи се сваля Милостта на боговете.
 2. Включва се гилдиен режим.
 3. Отварят се изходите от мазето.
 4. Отключват се точки на изход от играта.
 5. Точката на вход е достъпна.

Всеки играч влязъл през точка на преход в тази фаза получава Милостта на боговете с птодължителност 10 сек. Вътрешният двор на замъка е затворен.

Получаване на точки

 1. Убийството на играч от друга гилдия носи точки
  1. За убиец се счита играчът нанесъл последният удар
  2. Убитият персонаж на случаен принцип се пренася в точка за възкресение, където се възкресява с пълна ХП и МП. Също така на този персонаж се налага Милостта на боговете с продължителност 10 сек.
 2. Набраните точки се изобразяват в специално място на екрана в специална таблица, показваща гилдиите участнички.

Трета фаза: Битка за замъка

Битка за замъка

Продължителност на фазата 15 мин. Всеки играч, влязъл през точка на преход в тази фаза получава «Милостта на боговете» с продължителност 10 сек.

Начало на фазата

 1. Вътрешният двор на замъка е отворен.
 2. Входът към подвала е отворен.
 3. Във вътрешната зона на замъка се появяват 4 НПЦ, търгуващи предмети за игрова валута, които налагат бъфове на групата.

Получаване на точки

 1. Убийството на играч от друга гилдия носи точки на гилдията убиец.
  1. За убиец се счита играчът нанесъл последният удар
  2. Ако убитият се намира в отчетната зона, то точките на гилдията убиец се удвояват.
  3. За убийство на знаменосец се начисляват допълнителни точки.
  4. Убитият персонаж се пренася до точка на възкресение където се ъвзкресява с пълна ХП и МП. Също така на този персонаж се налага Милостта на боговете с продължителност 10 сек.
 2. Местонахожднието на персонаж в отчетна зона, при условие че гилдията птитежава флаг и флагът се намира в отчетна зона, носи допълнителни точки.

Набраните точки се изобразяват в специално място на екрана в специална таблица, показваща гилдиите участнички. На обозначени места на картата се появява специален предмет - флаг.

Флаг

Носещият го персонаж получава специален бъф. Ако този персонаж заедно с флага влезе във вътрешната (отчетна) зона на замъка гилдията му започва да получава точки на всеки 5 сек. При наличие на флаг в отчетната зона точки получават само тези членове на гилдията, които се намират в отчетната зона. След изтичането на 60сек. флагът отново изпада на случайно място във външната зона. Ако персонажът с флага е убит, то на мястото на смъртта му пада флага, който може да бъде взет от друг играч. Времето на живот на флага не зависи от това дали го използват или не: времето на живот на флага е 60 сек. и когато бъде взет от играч, бъфа наложен върху флага отчита остатъка от времето в обратен ред. Следващият флаг се появява след изчезването на предишния (след 2 сек).
Забележка: Извън пределите на отчетната зона флага не носи точки.

Дебъфове

Веднъж на няколко секунди на случайни места във външната зона падат случайни бъфове от списъка:

КарачунБомба

Появява се веднъж на 30 сек. на случайно място. При взимането му на персонажа се налагат два инфлуенса, а предмета изчезва:

 1. Милостта на боговете, продължителност 5 сек.
 2. Бомба
  1. Персонажът се отличава.
  2. Увеличава количеството му здраве с 300 000.
  3. След 20 сек. или в случай на смърт персонажът хвърля бомбата, нанасяйки на персонажите наоколо, както и на самия него 20 000 ед. щета, както и налага ефект на временно поражение,, нанасящ по 5 000 ед. щета в продължение на още 6 сек.
  4. След хвърлянето на бомбата общият обем здраве на носителя се връща на изходното ниво.

МанаБомба

Появява се веднъж на 30 сек. на случайно място. При взимането му на персонажа се налагат два инфлуенса, а предмета изчезва:

 1. Милостта на боговете, продължителност 5 сек.
 2. МанаБомба
  1. Персонажът се отличава.
  2. Увеличава количеството му здраве с 300 000.
  3. След 20 сек. или в случай на смърт персонажът хвърля бомбата, нанасяйки на персонажите наоколо, както и на самия него щета равна на количеството мана на жертвите: ако попадналият под действието на ефекта персонаж има манна 20 000 ед, то той получава съответно 20 000 ед. щета.
  4. След хвърлянето на бомбата общият обем здраве на носителя се връща на изходното ниво.

ПоганоБомба

Появява се веднъж на 30 сек. на случайно място. При взимането му на персонажа се налагат два инфлуенса, а предмета изчезва:

 1. Милостта на боговете, продължителност 5 сек.
 2. Осквернител
  1. Персонажът се отличава.
  2. Увеличава количеството му здраве с 300 000.
  3. След 20 сек. или в случай на смърт персонажът хвърля бомбата, при което около носителя се появява анимирана зона. Всички персонажи попаднали в зоната, включително и носителя получават по 5 000 ед. щета на секунда. Зоната действа 15 сек.
  4. След хвърлянето на бомбата общият обем здраве на носителя се връща на изходното ниво.

ПотравоБомба

Появява се веднъж на 30 сек. на случайно място. При взимането му на персонажа се налагат два инфлуенса, а предмета изчезва:

 1. Милостта на боговете, продължителност 5 сек.
 2. Отровител
  1. Персонажът се отличава.
  2. Увеличава количеството му здраве с 300 000.
  3. След 20 сек. или в случай на смърт персонажът хвърля бомбата, след което на всички персонажи около носителя, както и на самия него, се налага дебъф, нанасящ 3125 ед щета за сек. Продължителност 8 сек.
  4. След хвърлянето на бомбата общият обем здраве на носителя се връща на изходното ниво.

Заглушаваща бомба

Появява се веднъж на 30 сек. на случайно място. При взимането му на персонажа се налагат два инфлуенса, а предмета изчезва:

 1. Милостта на боговете, продължителност 5 сек.
 2. Стан
  1. Персонажът се отличава.
  2. Увеличава количеството му здраве с 300 000.
  3. След 20 сек. или в случай на смърт персонажът хвърля бомбата, след което на всички персонажи около носителя се налага ефект на немота с продължителност 5 сек.
  4. След хвърлянето на бомбата общият обем здраве на носителя се връща на изходното ниво.

Озверение

Минута преди края на играта всички играчи в зачетната зона получават бъф «озверение», засилващ всички характеристики на персонажа с 20%.

Край на играта

60 сек. след края на предишната фаза всички персонажи се пренасят във Фрагорск.

Постижения в играта

Княжески междуособици
Описание: Награда:
Да се изпълнят всички постижения от раздела image:Пятьдесят_очков_достижений.png
* Получава се автоматично след изпълнение на останалите постижения;


Междуособици: Светлия княз
Описание: Награда:
Победи в Княжеската междуособица, като глава на група image:Десять_очков_достижений.png
Звание: Светлия княз


Междуособици: Победител
Описание: Награда:
Победи в "Княжеските междуособици" image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Второ място
Описание: Награда:
Заеми второ място в играта "Княжеските междуособици" image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Трето място
Описание: Награда:
Заеми трето място в играта "Княжеските междуособици" image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Нищо няма да ви помогне
Описание: Награда:
Спечели без благословии от Боговете image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Трева под ботуша
Описание: Награда:
Спечели играта с всички благословии от Боговете image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Къде тръгна?
Описание: Награда:
Убий 100 противника от външната страна на Замъка image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Къде рЪгна?
Описание: Награда:
Убий 100 противника от вътрешната страна на Замъка image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Силната дружина
Описание: Награда:
Победи 3 игри подред image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Великолепната дружина
Описание: Награда:
Победи 5 игри подред image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Победоносната дружина
Описание: Награда:
Победи 10 игри подред image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Дружинник
Описание: Награда:
По личен резултат, влез в 10-те най-добри играчи за една игра image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Ратоборец
Описание: Награда:
По личен резултат, влез в 5-те най-добри играчи за една игра image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Юнак
Описание: Награда:
По личен резултат, бъде на първо място image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Бомба!
Описание: Награда:
Взриви каквато и да е бомба image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Фехтовач
Описание: Награда:
Нанеси 1 000 000 щета в игрите "Княжески междуособици" image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Лекар
Описание: Награда:
Излекувай 1 000 000 щета в игрите "Княжески междуособици" image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Герой
Описание: Награда:
Събери 6 предмета от Героическия комплект доспехи image:Десять_очков_достижений.png


Междуособици: Легендарен
Описание: Награда:
Получи легендарен предмет image:Десять_очков_достижений.png


Награди

Таблица на победителите
 1. Всички участници в играта получават знаци на княза в зависимост от набраните точки ефективност.
 2. В града на всички сървъри се появява почетна статуя с името на гилдията победител и нейния сървър. На Статуята се вее флага на сървъра победител.
 3. Всички играчи от победилият сървър получават бъфа Княжество победител, който дава 20% увеличение на получаваната репутация от всички източници.
Личные инструменты