Огледални предмети

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Обща информация

Огледални предмети — комплект вещи, състоящи се от четири предмета ниво 71+, с изключение на бижута, оръжие и щитове.

При събиране и подобрение на Огледалните предмети последователно се отварят сет бонуси.

Сет бонусите са уникални за всеки клас.

Метод за активиране на сет бонуси

За активирането на сет бонусите е необходимо да се съберат от два до четири Огледални предмета. За всеки клас са достъпни Огледални предмети от всички типове, с изключение на: шитове, оръжия, ризи, пръстени, амулети и талисмани.

Сет бонусите се активират в следния ред:

 1. На персонаж облечен с 2 Огледални предмети, подобрени на не по-малко от +9;
 2. На персонаж облечен с 3 Огледални предмети (включително първите 2), и подобрени на не по-малко от +10;
 3. На персонаж облечен с 4 Огледални предмети (включително първите 3), и подобрени на не по-малко от +10;
 4. На персонаж облечен с 4 Огледални предмети, подобрени на не по-малко +11

Метод за активация на въздействието (бъф)

Една от особеностите на Огледалните предмети е тоа, че бъфовете за тях са достъпни в зависимост от подобрението им.

Бъфовете се активират в следния ред:

 1. При ъпгрейд на +10 се включва Бъф 1
 2. При ъпгрейд на +11 се включват Бъф 2 и 3

Правила за подобрение на Огледални предмети

Огледалните предмети се подобряват и прековават по общите правила. Но прековаването е възможно само в пределите на Велика и Епическа степен.

Метод за получаване на Огледални предмети

В играта са предвидени три метода за тяхното получаване.

Събиране на четири огледала

Методът се състои в събирането на четири Огледала с последващият им обмен за нужния Огледален предмет по ваш избор.

Четирите огледала са:

 1. Огледало на воина.

Файл:ogledalo na woina.jpg

 1. Огледало на безстрашието.

Файл:ogledalo na bestrashieto.jpg

 1. Огледало на воеводата.

Файл:ogledalo na woewodata.jpg

 1. Огледало на късмета.

Файл:ogledalo na kusmeta.jpg

Огледало на воина

По време на игрите Идоли и Свещената война за убийството на врагове на персонажа се налага специален бъф. Всяко убийство, изръшено по определени правила, налага една единица бъф.

10 ед. бъф = 1 Знак на болярина.

Обменът се осъщесатвява чрез сандък, разположен в Капището (координати: 43/28). Сандъкът се появява в края на всяка фаза и стои по един ден.

250 Знака на болярина = 1 Огледало на воина.

Правила за начисляване на бъфовете

По време на първа фаза на играта Идоли:

 1. Начислението на единица бъф се осъществява за убийство на персонаж от вражески сървър само в радиус на 8 клетки от какъвто и да е Идол.
 2. Начислението се осъществява на всички персонажи от групата в този радиус.
 3. Бъф се начислява само в случай, че в Капището на собствения сървър вече има един Идол

По време на втора фаза на Идоли:

 1. Начислява се за убийство на персонаж от вражески сървър.
 2. Начисляването се осъществява на всички персонажи от групата в радиус 5 клетки от убиеца.

Забележка ако на сървъра са поставени два Идола, то за всяко цяло число бъф, освен едно, до края на фазата се начисляват допълнително количество единици, за всеки следващ Идол с 20% повече.)

По време на Свещената война:

 1. Начислява се за убийство на персонаж от вражески сървър.

Огледало на безстрашието

Огледалото на Безстрашието пада от босове в пещери 71+ 71+. От всеки бос падат по 3 огледала на Безстрашието.

Огледало на воеводата

Огледалото на воеводата може да се купи от моята кесия за 1000 Знака на воеводата.

Огледало на късмета

Огледалото на късмета може да се закупи от Рицарят Светогор, в категория Създаване, за следните ресурси:

 1. 250 рубин.
 2. 250 родий.
 3. 250 папирус.
 4. 250 адамантит.

Обмен за 4 Огледала

Обменът се осъществява от Рицарят Светогор (координати -73/-36, Фрагорск).

В случай, че нямате достъчно огледала, то в центъра на екрана ще видите съответното съобщение.

Файл:грешка огледала.jpg

Всяко огледало и Огледален предмет може да се обменя при Здравко Ментата.

Прековаване на героически предмет в Огледален предмет

Обменът се осъществява чрез формата за прековаване. Във формата трябва да се постави подходящ предмет и огледален камък.

Огледалните камъни могат да се закупят от моята кесия за 500 знака на Воеводата.

Количество Огледални камъни, необходими за прековаването, в зависимост от нивото на подобрение:

 • до +8 са необходими 2 Огледални камъка;
 • +9 - 3 Огледални камъка;
 • +10 - 4 Огледални камъка;
 • +11 - 5 Огледални камъка;
 • + 12 - 6 Огледални камъка.

При прековаване всички бъфове и показатели на изходния предмет се запазват. Правилата за активация на бъфовете в този случай е както за Огледалните предмети. Бъфа не се губи и не се променя, но се деактивира и след подобрение до съответното ниво се включва отново.

Прековаване на Огледален предмет в предмет Воинска слава

Основна статия: Предмети Воинска слава

За прековаването е необходим Камък Воинска слава, който се продава от Яр в таба "Създаване"(Фрагорск: -19/-30).

Стойност на Камък Воинска слава:

Файл:obmenna gramota.jpg* 13 000 изумруда;
* 1 000 Знака на воеводата;
* 1 Обмена грамота.

Обменната грамота се създава от Главата на алианса в Кремъл, в таба "Предмети". Тя струва 12 единици от всеки алиансов ресурс.

На прековаване подлежат само тези предмети, за които съществува съответния предмет Воинска слава. Освен това възможността за прековане и количеството Камъни Воинска слава зависят от нивото на подобрение на предмета.

 • +10 - 3 Камъка Воинска слава;
 • +11 - 4 Камъка Воинска слава;
 • +12 - 5 Камъка Воинска слава;

Получаване от Панаир

По време на Панаир от панаирните сандъци могат да изпаднат какво Огледала, така и с много малка вероятност, Огледални предмети.

Забележка: предметите, получени от панаирните сандъци не са лични и могат да се продават през aукциона.

Сет бонуси на класовете

Личные инструменты