Подобряващи камъни

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Подобряващи камъни

Содержание

Обща информация

Подобряващи камъни - предмети, които при поставяне в предмет увеличават определена характерситика или показател, в зависимост от типа на Камъка.

Слотове

Файл:слотове.jpgФайл:слотове1.jpg
затворени
слотове
отворени
слотове

В лилави предмети ниво 60+ има слотове, достъпни за отваряне и последващо поставяне на камъни. Количеството достъпни слотове за отвори зависи от степента на подобрение на предмета:

Файл:слотове2.jpg * в предмет на +12 - могат да се направят 6 отвора
 • в предмет на +11 - могат да се направят 5 отвора
 • в предмет на +10 - могат да се направят 4 отвора
 • в предмет на +9 - могат да се направят 3 отвора
 • в предмет на +8 - могат да се направят 2 отвора
 • в предмет на +7 - може да се направи 1 отвор

Свредла

Достъпните за отваряне слотове се създават с помощта на свредла. Свредлата биват два типа:

 • Свредло

Файл:свредло.jpg Обикновено свредло, отварящо слотове с определен шанс. Шансът за успешно сработване с всяки следващ отворен слот се намалява.

Свредлата могат да се получав от дроп и в качеството на награда:

 1. От босове във всяка проста пещера ниво 52+;
 2. От босове във всяка сложна пещера ниво 52+;
 3. От босове в междусървърни подземия;
 4. От сандъци в ПвЕ игри.
 • Супер-сверло.

Файл:свредло1.jpg Достъпно е само в магазина. Винаги има 100% шанс да отвори достъпен слот.

Използване на свредла

Свредлата се обединяват по 1000 бр в пачка. Използването на свредлото се състои от следните етапи:

Файл:свредло.jpg

 1. Кликвате с левия бутон на мишката по свредлото, при което клетката със свредлото в торбата започва да свети. Ако желаете да откажете използването на свредлото можете да натиснете бутона Esc.
 2. Кликвате с левия бутон на мишката по съответния предмет с достъпни отвори. В зависимост от резултата свредлото се изтрива, а вероятността за отваряне на слот зависи от типа на избраното свредло, както е описано по-горе.

Камъни

В играта са достъпни камъни от следния тип:

Видове камъни

Камъни за персонажи

Ефекти на подобряващите камъни за персонажи
Название/ефект   Първо
поколение
Второ
поколение
Трето
поколение
Четвърто
поколение

Пето
поколение

Шесто
поколение
Седмо
поколение
Камъни за показатели
    + 1 + 3 +7 +14 +28 +54 +102
Камък на силата
Добавя сила
Файл:камък_сила.jpg Файл:камък_сила.jpg
Файл:камък_сила2.jpg
Файл:камък_сила3.jpg
Файл:камък_сила4.jpg Файл:камък_сила5.jpg Файл:камък_сила6.jpg Файл:камък_сила7.jpg
Камък на ловкостта
Добавя ловкост
Файл:камък_ловкост.jpg Файл:камък_ловкост.jpg Файл:камък_ловкост2.jpg Файл:камък_ловкост3.jpg Файл:камък_ловкост4.jpg Файл:камък_ловкост5.jpg Файл:камък_ловкост6.jpg Файл:камък_ловкост7.jpg
Камък на издръжливостта
Добавя издръжливост
Файл:камък_издръжливост.jpg Файл:камък_издръжливост.jpg Файл:камък_издръжливост2.jpg Файл:камък_издръжливост3.jpg Файл:камък_издръжливост4.jpg Файл:камък_издръжливост5.jpg Файл:камък_издръжливост6.jpg Файл:камък_издръжливост7.jpg
Камък на интелекта
Добавя интелект.
Файл:камък_интелект.jpg Файл:камък_интелект.jpg Файл:камък_интелект2.jpg Файл:камък_интелект3.jpg Файл:камък_интелект4.jpg Файл:камък_интелект5.jpg Файл:камък_интелект6.jpg Файл:камък_интелект7.jpg
Камък на духа
Добавя дух
Файл:камък_дух.jpg Файл:камък_дух.jpg Файл:камък_дух2.jpg Файл:камък_дух3.jpg Файл:камък_дух4.jpg Файл:камък_дух5.jpg Файл:камък_дух6.jpg Файл:камък_дух7.jpg
Омагьосан камък на Силата Файл:Омагьосан камък на силата.jpg +2 +6 +14 +28 +56 +108 +204
Омагьосан камък на Ловкостта Файл:Омагьосан камък на ловкостта.jpg
Омагьосан камък за Издръжливост Файл:Омагьосан камък на издръжливост.jpg
Омагьосан камък на Интелекта Файл:Омагьосан камък на интелекта.jpg
Омагьосан камък на Дух Файл:Омагьосан камък на дух.jpg
Омагьосан камък на Подвижност Файл:Омагьосан камък на подвижност.jpg
Бонус камъни
Камък на водата
Увеличава съпротивлението срещу магията на огъня.
Файл:камък_вода.jpg +0.30% +0.60% +1.10% +1.70% +2.30% +3% +3.50%
Камък на огъня
Увеличава съпротивлението срещу магията на водата.
Файл:камък_огън.jpg
Камък на живота
Намалява вероятността за критичен удар по персонажа.
Файл:камък_живот.jpg
+0.18%
+0.36% +0.66% +1.14% +1.60% +2% +2.50%
Омагьосан камък на Живота Файл:Омагьосан камък на живота.jpg +0,36% +0,72% +1,32% +2,28% +3,32% +4% +5%
Камъни на и вятъра
Увеличава шанса за избягване на физическа щета.
Файл:камък_вятър.jpg +0.18% +0.36% +0.66% +1.14% +1.30% +1.50% +1.67%
Камъни на точността
Увеличава вероятността за уцелване на противника.
Файл:камък_точност.jpg
Камък за защита.
Увеличава защитата.
Файл:камък_защита.jpg +1 +1.5 +2 +3.5 +6 +12 +20
Камък за владеене на оръжието.
Увеличава нивото на владеене на оръжието.
Файл:камък_оръжие.jpg
Камък Адамантова кожа
Намалява получената щета от спътник тип дракон.
Файл:камък_адам_кожа.png +0.12% +0.24% +0.53% +1.0% +1.30% +1.70% +2.10%

Слагайки по 1 камък във всички 15 предмета вие можете да увеличите устойчивостта срещу магията на огъня до 53%. Камъкът на живота първо поколение дава 0,18%, седмо поколение - 2,5%. Слагайки по 1 камък във всички 15 предмета вие можете да намалите вероятността за нанасяне на критичен удар върху себе си до 38%.

Камъни за оръжия на персонажи

Достъпни в магазина и в алианса.

Ефекти на подобряващи камъни за оръжия на персонажи
Название на камъка Описание на камъка Рарност Тип на предмета Увеличение щетата на оръжието Могат да се поставят
file: Остра Стрела 1.png Камък Остра Стрела първо поколение Увеличава щетата на лък с N 1 Лък 3,00% 4
file: Остра Стрела 2.png Камък Остра Стрела второ поколение 2 4,00%
file: Остра Стрела 3.png Камък Остра Стрела трето поколение 3 6,00%
file: Остра Стрела 4.png Камък Остра Стрела четвърто поколение 4 8,00%
file: Остра Стрела 5.png Камък Остра Стрела пето поколение 5 12,00%
file: Остра Стрела 6.png Камък Остра Стрела шесто поколение 6 15,00%
file: Остра Стрела 7.png Камък Остра Стрела седмо поколение 7 18,00%
file: Стоманени Остриета 1.png Камък Стоманени Остриета първо поколение Увеличава щетата на голям меч с N 1 Голям меч 4,00% 4
file: Стоманени Остриета 2.png Камък Стоманени Остриета второ поколение 2 6,00%
file: Стоманени Остриета 3.png Камък Стоманени Остриета трето поколение 3 8,00%
file: Стоманени Остриета 4.png Камък Стоманени Остриета четвърто поколение 4 12,00%
file: Стоманени Остриета 5.png Камък Стоманени Остриета пето поколение 5 15,00%
file: Стоманени Остриета 6.png Камък Стоманени Остриета шесто поколение 6 18,00%
file: Стоманени Остриета 7.png Камък Стоманени Остриета седмо поколение 7 20,00%
file: Остри Ръбове 1.png Камък Остри Ръбове първо поколение Увеличива щетата на бердиш с N 1 Бердиш 3,00% 4
file: Остри Ръбове 2.png Камък Остри Ръбове второ поколение 2 4,00%
file: Остри Ръбове 3.png Камък Остри Ръбове трето поколение 3 6,00%
file: Остри Ръбове 4.png Камък Остри Ръбове четвърто поколение 4 8,00%
file: Остри Ръбове 5.png Камък Остри Ръбове пето поколение 5 12,00%
file: Остри Ръбове 6.png Камък Остри Ръбове шесто поколение 6 15,00%
file: Остри Ръбове 7.png Камък Остри Ръбове седмо поколение 7 18,00%
file: Опасна Стомана 1.png Камък Опасна Стомана първо поколение Увеличива щетата на брадва с N 1 Брадва 1.5% 4
file: Опасна Стомана 2.png Камък Опасна Стомана второ поколение 2 2,00%
file: Опасна Стомана 3.png Камък Опасна Стомана трето поколение 3 3,00%
file: Опасна Стомана 4.png Камък Опасна Стомана четвърто поколение 4 4,00%
file: Опасна Стомана 5.png Камък Опасна Стомана пето поколение 5 6,00%
file: Опасна Стомана 6.png Камък Опасна Стомана шесто поколение 6 7,50%
file: Опасна Стомана 7.png Камък Опасна Стомана седмо поколение 7 9,00%
file: Магически Разряд 1.png Камък Магически Разряд първо поколение Увеличава щетата на голяма тояга с N 1 Голяма тояга 16,00% 4
file: Магически Разряд 2.png Камък Магически Разряд второ поколение 2 24,00%
file: Магически Разряд 3.png Камък Магически Разряд трето поколение 3 30,00%
file: Магически Разряд 4.png Камък Магически Разряд четвърто поколение 4 36,00%
file: Магически Разряд 5.png Камък Магически Разряд пето поколение 5 40,00%
file: Магически Разряд 6.png Камък Магически Разряд шесто поколение 6 44,00%
file: Магически Разряд 7.png Камък Магически Разряд седмо поколение 7 50,00%
file: Магически Концентрат 1.png Камък Магически Концентрат първо поколение Увеличава щетата на скиптър с N 1 Скиптър 16,00% 4
file: Магически Концентрат 2.png Камък Магически Концентрат второ поколение 2 24,00%
file: Магически Концентрат 3.png Камък Магически Концентрат трето поколение 3 30,00%
file: Магически Концентрат 4.png Камък Магически Концентрат четвърто поколение 4 36,00%
file: Магически Концентрат 5.png Камък Магически Концентрат пето поколение 5 40,00%
file: Магически Концентрат 6.png Камък Магически Концентрат шесто поколение 6 44,00%
file: Магически Концентрат 7.png Камък Магически Концентрат седмо поколение 7 50,00%
Допълнителни ефекти на подобряващи камъни за оръжие на персонаж
Допълнителни ефекти на подобряващи камъни за оръжие на персонаж
Название на камъка Описание на камъка Рарност Тип на предмета Ефект Кулдаун Могат да се поставят
file: Отровна Слуз 1.png Камък Отровна Слуз първо поколение С вероятност N% отравя зона около персонажа. 1 Лък

С вероятност 3% при своята атака оръжието налага на целта инфлуенс, създаващ около него зона с радиус 6 клетки (след падане на инфлуенса зоната остава на това място, на което е бил персонажа) и всеки вражески персонаж попаднал в нея ще получава щета от отрова веднъж в секунда; време на действие на зоната 5 сек.

30 сек. 1
file: Отровна Слуз 2.png Камък Отровна Слуз второ поколение 2 С вероятност 5% при своята атака оръжието налага на целта инфлуенс, създаващ около него зона с радиус 6 клетки (след падане на инфлуенса зоната остава на това място, на което е бил персонажа) и всеки вражески персонаж попаднал в нея ще получава щета от отрова веднъж в секунда; време на действие на зоната 5 сек.
file: Отровна Слуз 3.png Камък Отровна Слуз трето поколение 3 С вероятност 8% при своята атака оръжието налага на целта инфлуенс, създаващ около него зона с радиус 6 клетки (след падане на инфлуенса зоната остава на това място, на което е бил персонажа) и всеки вражески персонаж попаднал в нея ще получава щета от отрова веднъж в секунда; време на действие на зоната 5 сек.
file: Отровна Слуз 4.png Камък Отровна Слуз четвърто поколение 4 С вероятност 10% при своята атака оръжието налага на целта инфлуенс, създаващ около него зона с радиус 6 клетки (след падане на инфлуенса зоната остава на това място, на което е бил персонажа) и всеки вражески персонаж попаднал в нея ще получава щета от отрова веднъж в секунда; време на действие на зоната 5 сек.
file: Отровна Слуз 5.png Камък Отровна Слуз пето поколение 5 С вероятност 12% при своята атака оръжието налага на целта инфлуенс, създаващ около него зона с радиус 6 клетки (след падане на инфлуенса зоната остава на това място, на което е бил персонажа) и всеки вражески персонаж попаднал в нея ще получава щета от отрова веднъж в секунда; време на действие на зоната 6 сек.
file: Отровна Слуз 6.png Камък Отровна Слуз шесто поколение 6 С вероятност 15% при своята атака оръжието налага на целта инфлуенс, създаващ около него зона с радиус 6 клетки (след падане на инфлуенса зоната остава на това място, на което е бил персонажа) и всеки вражески персонаж попаднал в нея ще получава щета от отрова веднъж в секунда; време на действие на зоната 7 сек.
file: Отровна Слуз 7.png Камък Отровна Слуз седмо поколение 7 С вероятност 18% при своята атака оръжието налага на целта инфлуенс, създаващ около него зона с радиус 6 клетки (след падане на инфлуенса зоната остава на това място, на което е бил персонажа) и всеки вражески персонаж попаднал в нея ще получава щета от отрова веднъж в секунда; време на действие на зоната 8 сек.
file: Стоманена Коса 1.png Камък Стоманена Коса първо поколение С вероятност N% персонажът започва да нанася щета с двуръчен меч в определен радиус пред себе си. 1 Голям меч С вероятност 15% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, по време на чието действие персонажа нанася щета от автоатака пред себе си в сектор с радиус 4 клетки; време на действие 5 сек. 15 сек. 1
file: Стоманена Коса 2.png Камък Стоманена Коса второ поколение 2 С вероятност 18% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, по време на чието действие персонажа нанася щета от автоатака пред себе си в сектор с радиус 4 клетки; време на действие 5 сек.
file: Стоманена Коса 3.png Камък Стоманена Коса трето поколение 3 С вероятност 20% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, по време на чието действие персонажа нанася щета от автоатака пред себе си в сектор с радиус 4 клетки; време на действие 5 сек.
file: Стоманена Коса 4.png Камък Стоманена Коса четвърто поколение 4 С вероятност 25% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, по време на чието действие персонажа нанася щета от автоатака пред себе си в сектор с радиус 4 клетки; време на действие 5 сек.
file: Стоманена Коса 5.png Камък Стоманена Коса пето поколение 5 С вероятност 30% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, по време на чието действие персонажа нанася щета от автоатака пред себе си в сектор с радиус 5 клетки; време на действие 5 сек.
file: Стоманена Коса 6.png Камък Стоманена Коса шесто поколение 6 С вероятност 35% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, по време на чието действие персонажа нанася щета от автоатака пред себе си в сектор с радиус 6 клетки; време на действие 7 сек.
file: Стоманена Коса 7.png Камък Стоманена Коса седмо поколение 7 С вероятност 40% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, по време на чието действие персонажа нанася щета от автоатака пред себе си в сектор с радиус 7 клетки; време на действие 7 сек.
file: Стоманен Вихър 1.png Камък Стоманен Вихър първо поколение С вероятност N% персонажа започва да нанася щета с брадвата в определен радиус около себе си. 1 Брадва

С вероятност 15% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, създаващ около него невидима област с радиус 3 клетки. Всеки вражески персонаж попаднал в нея получава веднъж в секунда количество щета, равна на сумарната щета от автоатака на персонажа. Време на действие 5 сек.

30 сек. 1
file: Стоманен Вихър 2.png Камък Стоманен Вихър второ поколение 2 С вероятност 18% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, създаващ около него невидима област с радиус 3 клетки. Всеки вражески персонаж попаднал в нея получава веднъж в секунда количество щета, равна на сумарната щета от автоатака на персонажа. Време на действие 5 сек.
file: Стоманен Вихър 3.png Камък Стоманен Вихър трето поколение 3 С вероятност 20% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, създаващ около него невидима област с радиус 3 клетки. Всеки вражески персонаж попаднал в нея получава веднъж в секунда количество щета, равна на сумарната щета от автоатака на персонажа. Време на действие 5 сек.
file: Стоманен Вихър 4.png Камък Стоманен Вихър четвърто поколение 4 С вероятност 25% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, създаващ около него невидима област с радиус 3 клетки. Всеки вражески персонаж попаднал в нея получава веднъж в секунда количество щета, равна на сумарната щета от автоатака на персонажа. Време на действие 5 сек.
file: Стоманен Вихър 5.png Камък Стоманен Вихър пето поколение 5 С вероятност 30% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, създаващ около него невидима област с радиус 4клетки. Всеки вражески персонаж попаднал в нея получава веднъж в секунда количество щета, равна на сумарната щета от автоатака на персонажа. Време на действие 6 сек.
file: Стоманен Вихър 6.png Камък Стоманен Вихър шесто поколение 6 С вероятност 35% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, създаващ около него невидима област с радиус 4 клетки. Всеки вражески персонаж попаднал в нея получава веднъж в секунда количество щета, равна на сумарната щета от автоатака на персонажа. Време на действие 7 сек.
file: Стоманен Вихър 7.png Камък Стоманен Вихър седмо поколение 7 С вероятност 40% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, създаващ около него невидима област с радиус 4 клетки. Всеки вражески персонаж попаднал в нея получава веднъж в секунда количество щета, равна на сумарната щета от автоатака на персонажа. Време на действие 8 сек.
file: Драконов Зъб 1.png Камък Драконов Зъб първо поколение С вероятност N% добавя към щетата на бердиша определено количество щета от спътника на персонажа. 1 Бердиш

С вероятност 5% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, добавящ към следващата атака с оръжие количество щета, равна на 20% от последната пълна щета на последния активен спътник. След атаката инфлуенса пада.

15 сек. 1
file: Драконов Зъб 2.png Камък Драконов Зъб второ поколение 2 С вероятност 8% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, добавящ към следващата атака с оръжие количество щета, равна на 30% от последната пълна щета на последния активен спътник. След атаката инфлуенса пада.
file: Драконов Зъб 3.png Камък Драконов Зъб трето поколение 3 С вероятност 10% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, добавящ към следващата атака с оръжие количество щета, равна на 40% от последната пълна щета на последния активен спътник. След атаката инфлуенса пада.
file: Драконов Зъб 4.png Камък Драконов Зъб четвърто поколение 4 С вероятност 12% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, добавящ към следващата атака с оръжие количество щета, равна на 50% от последната пълна щета на последния активен спътник. След атаката инфлуенса пада.
file: Драконов Зъб 5.png Камък Драконов Зъб пето поколение 5 С вероятност 15% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, добавящ към следващата атака с оръжие количество щета, равна на 60% от последната пълна щета на последния активен спътник. След атаката инфлуенса пада.
file: Драконов Зъб 6.png Камък Драконов Зъб шесто поколение 6 С вероятност 18% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, добавящ към следващата атака с оръжие количество щета, равна на 70% от последната пълна щета на последния активен спътник. След атаката инфлуенса пада.
file: Драконов Зъб 7.png Камък Драконов Зъб седмо поколение 7 С вероятност 20% при своята атака оръжието налага на персонажа инфлуенс, добавящ към следващата атака с оръжие количество щета, равна на 80% от последната пълна щета на последния активен спътник. След атаката инфлуенса пада.
file: Астрална Буря 1.png Камък Астрална Буря първо поколение

С вероятност N% персонажа създава до себе си област от астрална буря, нанасяща щета на врага.

1 Голяма тояга

С вероятност 5% при своята атака оръжието създава в 3 клетки от персонажа по направление на атаката зона с радиус 6 клетки и всеки вражески персонаж, попаднал в нея получава веднъж в секунда щета от магията на астрала; време на действие на зоната 5 сек.

30 сек. 1
file: Астрална Буря 2.png Камък Астрална Буря второ поколение 2 С вероятност 8% при своята атака оръжието създава в 3 клетки от персонажа по направление на атаката зона с радиус 6 клетки и всеки вражески персонаж, попаднал в нея получава веднъж в секунда щета от магията на астрала; време на действие на зоната 5 сек.
file: Астрална Буря 3.png Камък Астрална Буря трето поколение 3 С вероятност 10% при своята атака оръжието създава в 3 клетки от персонажа по направление на атаката зона с радиус 6 клетки и всеки вражески персонаж, попаднал в нея получава веднъж в секунда щета от магията на астрала; време на действие на зоната 5 сек.
file: Астрална Буря 4.png Камък Астрална Буря четвърто поколение 4 С вероятност 12% при своята атака оръжието създава в 3 клетки от персонажа по направление на атаката зона с радиус 6 клетки и всеки вражески персонаж, попаднал в нея получава веднъж в секунда щета от магията на астрала; време на действие на зоната 5 сек.
file: Астрална Буря 5.png Камък Астрална Буря пето поколение 5 С вероятност 15% при своята атака оръжието създава в 3 клетки от персонажа по направление на атаката зона с радиус 6 клетки и всеки вражески персонаж, попаднал в нея получава веднъж в секунда щета от магията на астрала; време на действие на зоната 6 сек.
file: Астрална Буря 6.png Камък Астрална Буря шесто поколение 6 С вероятност 18% при своята атака оръжието създава в 3 клетки от персонажа по направление на атаката зона с радиус 6 клетки и всеки вражески персонаж, попаднал в нея получава веднъж в секунда щета от магията на астрала; време на действие на зоната 7 сек.
file: Астрална Буря 7.png Камък Астрална Буря седмо поколение 7 С вероятност 20% при своята атака оръжието създава в 3 клетки от персонажа по направление на атаката зона с радиус 6 клетки и всеки вражески персонаж, попаднал в нея получава веднъж в секунда щета от магията на астрала; време на действие на зоната 8 сек.
file: Спасителна Светлина 1.png Камък Спасителна Светлина първо поколение С вероятност N% персонажа налага на целта допълнително лечение. 1 Скиптър

C вероятност 5% при лечение на приятелска цел (включително себе си) ще ѝ се възстановява допълнителноХП

30 сек. 1
file: Спасителна Светлина 2.png Камък Спасителна Светлина второ поколение 2 C вероятност 8% при лечение на приятелска цел (включително себе си) ще ѝ се възстановява допълнителноХП
file: Спасителна Светлина 3.png Камък Спасителна Светлина трето поколение 3 C вероятност 10% при лечение на приятелска цел (включително себе си) ще ѝ се възстановява допълнителноХП
file: Спасителна Светлина 4.png Камък Спасителна Светлина четвърто поколение 4 C вероятност 12% при лечение на приятелска цел (включително себе си) ще ѝ се възстановява допълнителноХП
file: Спасителна Светлина 5.png Камък Спасителна Светлина пето поколение 5 C вероятност 15% при лечение на приятелска цел (включително себе си) ще ѝ се възстановява допълнителноХП
file: Спасителна Светлина 6.png Камък Спасителна Светлина шесто поколение 6 C вероятност 18% при лечение на приятелска цел (включително себе си) ще ѝ се възстановява допълнителноХП
file: Спасителна Светлина 7.png Камък Спасителна Светлина седмо поколение 7 C вероятност 20% при лечение на приятелска цел (включително себе си) ще ѝ се възстановява допълнителноХП
file: Изтощителна отрова1.png Камък Изтощителна отрова Първо Поколение Силата на камъка предизвиква в жертвата отхлърляне на магиите на живота. В случай на използване умението Отровна стрела с вероятност N% на вражеския персонаж се налага ефект, отнемащ мана в количество N% от полученото лечение. 1 Лък (само за Стрелец) В случай на използване умението Отровна стрела с вероятност 5% на персонажа се налага допълнителен ефект «Изтощителна отрова» ниво 1, който поглъща от персонажа 2% мана от възстановеното лечителско умение в продължение на 3 сек. 30 сек. 1
file: Изтощителна отрова2.png Камък Изтощителна отрова Второ Поколение 2 В случай на използване умението Отровна стрела с вероятност 8% на персонажа се налага допълнителен ефект «Изтощителна отрова» ниво 2, който поглъща от персонажа 3% мана от възстановеното лечителско умение в продължение на 3 сек.
file: Изтощителна отрова3.png Камък Изтощителна отрова Трето Поколение 3 В случай на използване умението Отровна стрела с вероятност 10% на персонажа се налага допълнителен ефект «Изтощителна отрова» ниво 3, който поглъща от персонажа 4% мана от възстановеното лечителско умение в продължение на 3 сек.
file: Изтощителна отрова4.png Камък Изтощителна отрова Четвърто Поколение 4 В случай на използване умението Отровна стрела с вероятност 12% на персонажа се налага допълнителен ефект «Изтощителна отрова» ниво 4, който поглъща от персонажа 5% мана от възстановеното лечителско умение в продължение на 3 сек.
file: Изтощителна отрова5.png Камък Изтощителна отрова Пето Поколение 5 В случай на използване умението Отровна стрела с вероятност 15% на персонажа се налага допълнителен ефект «Изтощителна отрова» ниво 5, който поглъща от персонажа 6% мана от възстановеното лечителско умение в продължение на 3 сек.
file: Изтощителна отрова6.png Камък Изтощителна отрова Шесто Поколение 6 В случай на използване умението Отровна стрела с вероятност 18% на персонажа се налага допълнителен ефект «Изтощителна отрова» ниво 6, който поглъща от персонажа 7% мана от възстановеното лечителско умение в продължение на 3 сек.
file: Изтощителна отрова7.png Камък Изтощителна отрова Седмо Поколение 7 В случай на използване умението Отровна стрела с вероятност 20% на персонажа се налага допълнителен ефект «Изтощителна отрова» ниво 7, който поглъща от персонажа 8% мана от възстановеното лечителско умение в продължение на 3 сек.
file: Магическа поддръжка на светлината1.png Камък Магическа поддръжка на светлината Първо поколение С вероятност N% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област около персонажа, като на три персонажа в нея ще се възстанови ХП в размер N% от пълната нанесена щета. 1 Скиптър (само за Влъхва) С вероятност 5% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област от 6 клетки около персонажа, като на три приятелски персонажа в нея ще се възстанови ХП в размер 15% от пълната нанесена щета, време на действие 5 сек. 30 сек. 1
file: Магическа поддръжка на светлината2.png Камък Магическа поддръжка на светлината Второ поколение 2 С вероятност 8% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област от 6 клетки около персонажа, като на три приятелски персонажа в нея ще се възстанови ХП в размер 18% от пълната нанесена щета, време на действие 5 сек.
file: Магическа поддръжка на светлината3.png Камък Магическа поддръжка на светлината Трето поколение 3 С вероятност 10% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област от 6 клетки около персонажа, като на три приятелски персонажа в нея ще се възстанови ХП в размер 22% от пълната нанесена щета, време на действие 5 сек.
file: Магическа поддръжка на светлината4.png Камък Магическа поддръжка на светлината Четвърто поколение 4 С вероятност 12% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област от 6 клетки около персонажа, като на три приятелски персонажа в нея ще се възстанови ХП в размер 25% от пълната нанесена щета, време на действие 5 сек.
file: Магическа поддръжка на светлината5.png Камък Магическа поддръжка на светлината Пето поколение 5 С вероятност 15% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област от 6 клетки около персонажа, като на три приятелски персонажа в нея ще се възстанови ХП в размер 28% от пълната нанесена щета, време на действие 5 сек.
file: Магическа поддръжка на светлината6.png Камък Магическа поддръжка на светлината Шесто поколение 6  
file: Магическа поддръжка на светлината7.png Камък Магическа поддръжка на светлината Седмо поколение 7  
file: Концентрация на светлината1.png Камък Концентрация на светлината Първо поколение С вероятност N% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област около персонажа, като на три приятелски персонажа в нея ще се добави N% към ефекта на концентрация. 1 Скиптър (само за Вълшебник) С вероятност 3% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област с радиус 6 клетки около персонажа, като на първите три приятелски персонажа в нея ще се добави 1% към ефекта на Концентрация, време на действие 5 сек. 30 сек. 1
file: Концентрация на светлината2.png Камък Концентрация на светлината Второ поколение 2 С вероятност 5% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област с радиус 6 клетки около персонажа, като на първите три приятелски персонажа в нея ще се добави 2% към ефекта на Концентрация, време на действие 5 сек.
file: Концентрация на светлината3.png Камък Концентрация на светлината Трето поколение 3 С вероятност 8% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област с радиус 6 клетки около персонажа, като на първите три приятелски персонажа в нея ще се добави 3% към ефекта на Концентрация, време на действие 5 сек.
file: Концентрация на светлината4.png Камък Концентрация на светлината Четвърто поколение 4 С вероятност 12% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област с радиус 6 клетки около персонажа, като на първите три приятелски персонажа в нея ще се добави 4% към ефекта на Концентрация, време на действие 8 сек.
file: Концентрация на светлината5.png Камък Концентрация на светлината Пето поколение 5 С вероятност 16% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област с радиус 6 клетки около персонажа, като на първите три приятелски персонажа в нея ще се добави 5% към ефекта на Концентрация, време на действие 8 сек.
file: Концентрация на светлината6.png Камък Концентрация на светлината Шесто поколение 6 С вероятност 20% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област с радиус 6 клетки около персонажа, като на първите три приятелски персонажа в нея ще се добави 6% към ефекта на Концентрация, време на действие 10 сек.
file: Концентрация на светлината7.png Камък Концентрация на светлината Седмо поколение 7 С вероятност 25% при използване на умението «Разсейваща светлина» се създава област с радиус 6 клетки около персонажа, като на първите три приятелски персонажа в нея ще се добави 7% към ефекта на Концентрация, време на действие 10 сек.
file: Драконов бяс1.png Камък Драконов бяс Първо поколение При използване на умението «Провокация» персонажа с вероятност N% ще бъде нападан от вражески спътници. 1     30 сек. 1
file: Драконов бяс2.png Камък Драконов бяс Второ поколение 2  
file: Драконов бяс3.png Камък Драконов бяс Трето поколение 3  
file: Драконов бяс4.png Камък Драконов бяс Четвърто поколение 4  
file: Драконов бяс5.png Камък Драконов бяс Пето поколение 5  
file: Драконов бяс6.png Камък Драконов бяс Шесто поколение 6  
file: Драконов бяс7.png Камък Драконов бяс Седмо поколение 7  
file: Безумна ярост1.png Камък Безумна ярост Първо Поколение Силата на камъка изпълва обезумелият противник с ярост. В случай на използване на умението Стрелата на безумието с вероятност N% изходящата щета на целта се увеличава с N%. 1 Лък (само за Разузнавач) В случай на използване на умението Стрелата на безумието с вероятност 5% изходящата щета на целта се увеличава с 10%, време на действие 10 сек. 30 сек. 1
file: Безумна ярост2.png Камък Безумна ярост Второ Поколение 2 В случай на използване на умението Стрелата на безумието с вероятност 8% изходящата щета на целта се увеличава с 12%, време на действие 10 сек.
file: Безумна ярост3.png Камък Безумна ярост Трето Поколение 3 В случай на използване на умението Стрелата на безумието с вероятност 10% изходящата щета на целта се увеличава с 15%, време на действие 10 сек.
file: Безумна ярост4.png Камък Безумна ярост Четвърто Поколение 4 В случай на използване на умението Стрелата на безумието с вероятност 12% изходящата щета на целта се увеличава с 18%, време на действие 10 сек.
file: Безумна ярост5.png Камък Безумна ярост Пето Поколение 5 В случай на използване на умението Стрелата на безумието с вероятност 15% изходящата щета на целта се увеличава с 20%, време на действие 10 сек.
file: Безумна ярост6.png Камък Безумна ярост Шесто Поколение 6 В случай на използване на умението Стрелата на безумието с вероятност 18% изходящата щета на целта се увеличава с 25%, време на действие 10 сек.
file: Безумна ярост7.png Камък Безумна ярост Седмо Поколение 7 В случай на използване на умението Стрелата на безумието с вероятност 20% изходящата щета на целта се увеличава с 30%, време на действие 10 сек.
file: Гора от остриета1.png Камък Гора от остриета Първо поколение Магията на камъка позволява трикратно натрупване на силата на яростта. Използването на Силен удар с вероятност N% позволява натрупване на достатъчно ярост, така че умението Доубиване да пусне способността Гора от остриета. 1 Голям меч В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 15% на персонажа се налага ефекта «Гора от остриета», ниво 1. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Доубиване ще се активира допълнителен ефект: на разстояние една клетка от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета. 15 сек. 1
file: Гора от остриета2.png Камък Гора от остриета Второ поколение 2 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 18% на персонажа се налага ефекта «Гора от остриета», ниво 2. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Доубиване ще се активира допълнителен ефект: на разстояние една клетка от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета.
file: Гора от остриета3.png Камък Гора от остриета Трето поколение 3 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 20% на персонажа се налага ефекта «Гора от остриета», ниво 3. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Доубиване ще се активира допълнителен ефект: на разстояние една клетка от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета.
file: Гора от остриета4.png Камък Гора от остриета Четвърто поколение 4 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 25% на персонажа се налага ефекта «Гора от остриета», ниво 4. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Доубиване ще се активира допълнителен ефект: на разстояние една клетка от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета.
file: Гора от остриета5.png Камък Гора от остриета Пето поколение 5 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 30% на персонажа се налага ефекта «Гора от остриета», ниво 1. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Доубиване ще се активира допълнителен ефект: на разстояние една клетка от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета.
file: Гора от остриета6.png Камък Гора от остриета Шесто поколение 6 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 35% на персонажа се налага ефекта «Гора от остриета», ниво 6. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Доубиване ще се активира допълнителен ефект: на разстояние една клетка от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета.
file: Гора от остриета7.png Камък Гора от остриета Седмо поколение 7 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 40% на персонажа се налага ефекта «Гора от остриета», ниво 7. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Доубиване ще се активира допълнителен ефект: на разстояние една клетка от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета.
file: Градушка от удари1.png Камък Градушка от удари Първо поколение Магията на камъка позволява трикратно натрупване на силата на яростта. Използването на Силен удар с вероятност N% позволява натрупване на достатъчно ярост, така че умението Двоен Удар да пусне способността Градушка от удари. 1 Брадва В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 15% на персонажа се налага ефекта «Градушка от удари», ниво 1. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Двоен удар ще се активира допълнителен ефект: на разстояние две клетки от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета. На първите четири персонажа попаднали в областта с шанс 25% се налага дезориентация за 2 сек. 15 сек. 1
file: Градушка от удари2.png Камък Градушка от удари Второ поколение 2 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 18% на персонажа се налага ефекта «Градушка от удари», ниво 2. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Двоен удар ще се активира допълнителен ефект: на разстояние две клетки от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета. На първите четири персонажа попаднали в областта с шанс 25% се налага дезориентация за 2 сек.
file: Градушка от удари3.png Камък Градушка от удари Трето поколение 3 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 20% на персонажа се налага ефекта «Градушка от удари», ниво 3. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Двоен удар ще се активира допълнителен ефект: на разстояние две клетки от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета. На първите четири персонажа попаднали в областта с шанс 25% се налага дезориентация за 2 сек.
file: Градушка от удари4.png Камък Градушка от удари Четвърто поколение 4 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 25% на персонажа се налага ефекта «Градушка от удари», ниво 4. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Двоен удар ще се активира допълнителен ефект: на разстояние две клетки от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета. На първите четири персонажа попаднали в областта с шанс 25% се налага дезориентация за 2 сек.
file: Градушка от удари5.png Камък Градушка от удари Пето поколение 5 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 30% на персонажа се налага ефекта «Градушка от удари», ниво 5. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Двоен удар ще се активира допълнителен ефект: на разстояние две клетки от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета. На първите четири персонажа попаднали в областта с шанс 25% се налага дезориентация за 2 сек.
file: Градушка от удари6.png Камък Градушка от удари Шесто поколение 6 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 35% на персонажа се налага ефекта «Градушка от удари», ниво 6. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Двоен удар ще се активира допълнителен ефект: на разстояние две клетки от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета. На първите четири персонажа попаднали в областта с шанс 25% се налага дезориентация за 2 сек.
file: Градушка от удари7.png Камък Градушка от удари Седмо поколение 7 В случай на нанесена щета под действието на умението Силен удар с вероятност 40% на персонажа се налага ефекта «Градушка от удари», ниво 7. Ефектът се наслагва до три пъти. След натрупването на тройният ефект при използване умението Двоен удар ще се активира допълнителен ефект: на разстояние две клетки от персонажа се появява област 6*2 клетки, нанасяща на всички персонажи в нея мигновена щета. На първите четири персонажа попаднали в областта с шанс 25% се налага дезориентация за 2 сек.
file: Ледена мощност1.png Камък Ледена мощност Първо поколение Магията на камъка позволява по-добро констролиране силата на леда. С вероятност N% умението Студената земя може да добави на персонажа 4 ледени заряда. 1 Голяма тояга (само за Леден Заклинател) С вероятност 10% при изполване умението Студената земя на персонажа могат да се добавят 4 ледени заряда. 30 сек. 1
file: Ледена мощност2.png Камък Ледена мощност Второ поколение 2 С вероятност 15% при изполване умението Студената земя на персонажа могат да се добавят 4 ледени заряда.
file: Ледена мощност3.png Камък Ледена мощност Трето поколение 3 С вероятност 20% при изполване умението Студената земя на персонажа могат да се добавят 4 ледени заряда.
file: Ледена мощност4.png Камък Ледена мощност Четвърто поколение 4 С вероятност 25% при изполване умението Студената земя на персонажа могат да се добавят 4 ледени заряда.
file: Ледена мощност5.png Камък Ледена мощност Пето поколение 5 С вероятност 30% при изполване умението Студената земя на персонажа могат да се добавят 4 ледени заряда.
file: Ледена мощност6.png Камък Ледена мощност Шесто поколение 6 С вероятност 35% при изполване умението Студената земя на персонажа могат да се добавят 4 ледени заряда.
file: Ледена мощност7.png Камък Ледена мощност Седмо поколение 7 С вероятност 40% при изполване умението Студената земя на персонажа могат да се добавят 4 ледени заряда.
file: Огнено изтезание1.png Камък Огнено изтезание Първо поколение Силата на камъка увеличава могъществото на Огнения дух. Огънят изгаря тялото на противника и сковава движението му. Ако целта се намира на разстояние повече от 6 клетки от персонажа след превръщането му в Огнен дух заклинателят с вероятност N% може да ѝ наложи забавяне с N%. 1 Голяма тояга (само за Огнен Заклинател) При превръщане в Огнен дух персонажа налага на своята цел инфлуенс, който проверява количеството клетки между целта и персонажа. Ако целта се намира на разстояние повече от 6 клетки от персонажа, то с вероятност 5% на целта се налага забавяне с 60%. Ако шансът не сработи се включва кулдауна. Ако ефекта се наложи то той пада от целта когато действието на Огнения дух завърши. 30 сек. 1
file: Огнено изтезание2.png Камък Огнено изтезание Второ поколение 2 При превръщане в Огнен дух персонажа налага на своята цел инфлуенс, който проверява количеството клетки между целта и персонажа. Ако целта се намира на разстояние повече от 6 клетки от персонажа, то с вероятност 8% на целта се налага забавяне с 60%. Ако шансът не сработи се включва кулдауна. Ако ефекта се наложи то той пада от целта когато действието на Огнения дух завърши.
file: Огнено изтезание3.png Камък Огнено изтезание Трето поколение 3 При превръщане в Огнен дух персонажа налага на своята цел инфлуенс, който проверява количеството клетки между целта и персонажа. Ако целта се намира на разстояние повече от 6 клетки от персонажа, то с вероятност 10% на целта се налага забавяне с 60%. Ако шансът не сработи се включва кулдауна. Ако ефекта се наложи то той пада от целта когато действието на Огнения дух завърши.
file: Огнено изтезание4.png Камък Огнено изтезание Четвърто поколение 4 При превръщане в Огнен дух персонажа налага на своята цел инфлуенс, който проверява количеството клетки между целта и персонажа. Ако целта се намира на разстояние повече от 6 клетки от персонажа, то с вероятност 12% на целта се налага забавяне с 60%. Ако шансът не сработи се включва кулдауна. Ако ефекта се наложи то той пада от целта когато действието на Огнения дух завърши.
file: Огнено изтезание5.png Камък Огнено изтезание Пето поколение 5 При превръщане в Огнен дух персонажа налага на своята цел инфлуенс, който проверява количеството клетки между целта и персонажа. Ако целта се намира на разстояние повече от 6 клетки от персонажа, то с вероятност 15% на целта се налага забавяне с 60%. Ако шансът не сработи се включва кулдауна. Ако ефекта се наложи то той пада от целта когато действието на Огнения дух завърши.
file: Огнено изтезание6.png Камък Огнено изтезание Шесто поколение 6 При превръщане в Огнен дух персонажа налага на своята цел инфлуенс, който проверява количеството клетки между целта и персонажа. Ако целта се намира на разстояние повече от 6 клетки от персонажа, то с вероятност 18% на целта се налага забавяне с 60%. Ако шансът не сработи се включва кулдауна. Ако ефекта се наложи то той пада от целта когато действието на Огнения дух завърши.
file: Огнено изтезание7.png Камък Огнено изтезание Седмо поколение 7 При превръщане в Огнен дух персонажа налага на своята цел инфлуенс, който проверява количеството клетки между целта и персонажа. Ако целта се намира на разстояние повече от 6 клетки от персонажа, то с вероятност 20% на целта се налага забавяне с 60%. Ако шансът не сработи се включва кулдауна. Ако ефекта се наложи то той пада от целта когато действието на Огнения дух завърши.

Камъни за щитове

Достъпни в магазина и в алианса.

Ефекти от подобряващи камъни за щитове
Название на камъка Описание на камъка Рарност Тип на предмета Ефект Кулдаун Могат да се поставят
file: Владеене на Щита 1.png Камък за Владеене на Щита първо поколение Увеличива шанса за блокировка с щит с N%. 1 Щит Увеличива шанса за блокировка с щит с 1% Няма 4
file: Владеене на Щита 2.png Камък за Владеене на Щита второ поколение 2 Увеличива шанса за блокировка с щит с 2%
file: Владеене на Щита 3.png Камък за Владеене на Щита трето поколение 3 Увеличива шанса за блокировка с щит с 3%
file: Владеене на Щита 4.png Камък за Владеене на Щита четвърто поколение 4 Увеличива шанса за блокировка с щит с 4%
file: Владеене на Щита 5.png Камък за Владеене на Щита пето поколение 5 Увеличива шанса за блокировка с щит с 5%
file: Владеене на Щита 6.png Камък за Владеене на Щита шесто поколение 6 Увеличива шанса за блокировка с щит с 6%
file: Владеене на Щита 7.png Камък за Владеене на Щита седмо поколение 7 Увеличива шанса за блокировка с щит с 7%
file: Якостта на Щита 1.png Камък на Якостта на Щита първо поколение Увеличива количеството блокирани щети с N%. 1 Щит (само за покровители) Увеличива количеството блокирани щети с 8% Няма 1
file: Якостта на Щита 2.png Камък на Якостта на Щита второ поколение 2 Увеличива количеството блокирани щети с 10%
file: Якостта на Щита 3.png Камък на Якостта на Щита трето поколение 3 Увеличива количеството блокирани щети с 12%
file: Якостта на Щита 4.png Камък на Якостта на Щита четвърто поколение 4 Увеличива количеството блокирани щети с 15%
file: Якостта на Щита 5.png Камък на Якостта на Щита пето поколение 5 Увеличива количеството блокирани щети с 20%
file: Якостта на Щита 6.png Камък на Якостта на Щита шесто поколение 6 Увеличива количеството блокирани щети с 25%
file: Якостта на Щита 7.png Камък на Якостта на Щита седмо поколение 7 Увеличива количеството блокирани щети с 30%
file: Атаката от Защитна стойка 1.png Камък на Атаката от Защитна стойка първо поколение C вероятност N% в случай на успешна блокировка с щит щетата се увеличава N пъти. 1 Щит (само за самоцветни застъпници) В случай на успешна блокировка с щит силата на атака се умножава с 1.4 за 5 сек. 15 сек. 1
file: Атаката от Защитна стойка 2.png Камък на Атаката от Защитна стойка второ поколение 2 В случай на успешна блокировка с щит силата на атака се умножава с 1.5 за 5 сек.
file: Атаката от Защитна стойка 3.png Камък на Атаката от Защитна стойка трето поколение 3 В случай на успешна блокировка с щит силата на атака се умножава с 1.6 за 5 сек.
file: Атаката от Защитна стойка 4.png Камък на Атаката от Защитна стойка четвърто поколение 4 В случай на успешна блокировка с щит силата на атака се умножава с 1.7 за 5 сек.
file: Атаката от Защитна стойка 5.png Камък на Атаката от Защитна стойка пето поколение 5 В случай на успешна блокировка с щит силата на атака се умножава с 1.8 за 5 сек.
file: Атаката от Защитна стойка 6.png Камък на Атаката от Защитна стойка шесто поколение 6 В случай на успешна блокировка с щит силата на атака се умножава с 1.9 за 5 сек.
file: Атаката от Защитна стойка 7.png Камък на Атаката от Защитна стойка седмо поколение 7 В случай на успешна блокировка с щит силата на атака се умножава с 2 за 5 сек.
file: Неуязвима защита 1.png Камък Неуязвима защита първо поколение C вероятност N% в случай на успешна блокировка с щит на персонажа се налага пълна неуязвимост за N сек. 1 Щит (само за адамантови застъпници) В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 10% на персонажа се налага физическа и магическа неуязвимост с продължителност 2 сек. 15 сек. 1
file: Неуязвима защита 2.png Камък Неуязвима защита първо поколение 2 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 12% на персонажа се налага физическа и магическа неуязвимост с продължителност 2 сек.
file: Неуязвима защита 3.png Камък Неуязвима защита първо поколение 3 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 15% на персонажа се налага физическа и магическа неуязвимост с продължителност 2 сек.
file: Неуязвима защита 4.png Камък Неуязвима защита първо поколение 4 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 18% на персонажа се налага физическа и магическа неуязвимост с продължителност 2 сек.
file: Неуязвима защита 5.png Камък Неуязвима защита първо поколение 5 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 20% на персонажа се налага физическа и магическа неуязвимост с продължителност 3 сек.
file: Неуязвима защита 6.png Камък Неуязвима защита първо поколение 6 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 25% на персонажа се налага физическа и магическа неуязвимост с продължителност 3 сек.
file: Неуязвима защита 7.png Камък Неуязвима защита първо поколение 7 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 30% на персонажа се налага физическа и магическа неуязвимост с продължителност 3 сек.
file: Разсейване на Светлината 1.png Камък Разсейване на Светлината първо поколение С вероятност N% в случай на успешна блокировка с щит налага на два близки приятелски персонажа допълнително лечение. 1 Щит (само за влъхви и вълшебници) В случай на успешно париране с вероятност 10% на две близки приятелски цели се възстановява ХП 15 сек. 1
file: Разсейване на Светлината 2.png Камък Разсейване на Светлината второ поколение 2 В случай на успешно париране с вероятност 12% на две близки приятелски цели се възстановява ХП
file: Разсейване на Светлината 3.png Камък Разсейване на Светлината трето поколение 3 В случай на успешно париране с вероятност 15% на две близки приятелски цели се възстановява ХП
file: Разсейване на Светлината 4.png Камък Разсейване на Светлината четвърто поколение 4 В случай на успешно париране с вероятност 18% на две близки приятелски цели се възстановява ХП
file: Разсейване на Светлината 5.png Камък Разсейване на Светлината пето поколение 5 В случай на успешно париране с вероятност 20% на две близки приятелски цели се възстановява ХП
file: Разсейване на Светлината 6.png Камък Разсейване на Светлината шесто поколение 6 В случай на успешно париране с вероятност 25% на две близки приятелски цели се възстановява ХП
file: Разсейване на Светлината 7.png Камък Разсейване на Светлината седмо поколение 7 В случай на успешно париране с вероятност 30% на две близки приятелски цели се възстановява ХП
file: Светото тайнство на светлината1.png Камък Светото тайнство на светлината Първо поколение С вероятност N% в случай на успешна блокировка с щит налага на персонажа инфлуенс, увеличаващ с N% ефекта от използване на умението Обща регенерация, сумира се до два пъти. 1 Щит (само за влъхви) В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 10% налага на персонажа видим инфлуенс «Светото тайнство на светлината » ниво 1, който с 2% увеличава ефекта от използване умението Обща регенерация. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява. 15 сек. 1
file: Светото тайнство на светлината2.png Камък Светото тайнство на светлината Второ поколение 2 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 12% налага на персонажа видим инфлуенс «Светото тайнство на светлината » ниво 2, който с 3% увеличава ефекта от използване умението Обща регенерация. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Светото тайнство на светлината3.png Камък Светото тайнство на светлината Трето поколение 3 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 15% налага на персонажа видим инфлуенс «Светото тайнство на светлината » ниво 3, който с 4% увеличава ефекта от използване умението Обща регенерация. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Светото тайнство на светлината4.png Камък Светото тайнство на светлината Четвърто поколение 4 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 18% налага на персонажа видим инфлуенс «Светото тайнство на светлината » ниво 4, който с 5% увеличава ефекта от използване умението Обща регенерация. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Светото тайнство на светлината5.png Камък Светото тайнство на светлината Пето поколение 5 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 20% налага на персонажа видим инфлуенс «Светото тайнство на светлината » ниво 5, който с 6% увеличава ефекта от използване умението Обща регенерация. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Светото тайнство на светлината6.png Камък Светото тайнство на светлината Шесто поколение 6 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 25% налага на персонажа видим инфлуенс «Светото тайнство на светлината » ниво 6, който с 7% увеличава ефекта от използване умението Обща регенерация. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Светото тайнство на светлината7.png Камък Светото тайнство на светлината Седмо поколение 7 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 30% налага на персонажа видим инфлуенс «Светото тайнство на светлината » ниво 7, който с 8% увеличава ефекта от използване умението Обща регенерация. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Възстановяване на светлината1.png Камък Възстановяване на светлината Първо Поколение С вероятност N% в случай на успешна блокировка с щит налага на персонажа инфлуенс, увеличаващ с N% ефекта от използване на умението Възстановяване, сумира се до два пъти. 1 Щит (само за вълшебници) В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 10% налага на персонажа видим инфлуенс «Възстановяване на светлината» ниво 1, който с 2% увеличава ефекта от използване умението Възстановяване. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява. 15 сек. 1
file: Възстановяване на светлината2.png Камък Възстановяване на светлината Второ Поколение 2 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 12% налага на персонажа видим инфлуенс «Възстановяване на светлината» ниво 2, който с 3% увеличава ефекта от използване умението Възстановяване. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Възстановяване на светлината3.png Камък Възстановяване на светлината Трето Поколение 3 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 15% налага на персонажа видим инфлуенс «Възстановяване на светлината» ниво 3, който с 4% увеличава ефекта от използване умението Възстановяване. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Възстановяване на светлината4.png Камък Възстановяване на светлината Четвърто Поколение 4 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 18% налага на персонажа видим инфлуенс «Възстановяване на светлината» ниво 4, който с 5% увеличава ефекта от използване умението Възстановяване. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Възстановяване на светлината5.png Камък Възстановяване на светлината Пето Поколение 5 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 20% налага на персонажа видим инфлуенс «Възстановяване на светлината» ниво 5, който с 6% увеличава ефекта от използване умението Възстановяване. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Възстановяване на светлината6.png Камък Възстановяване на светлината Шесто Поколение 6 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 25% налага на персонажа видим инфлуенс «Възстановяване на светлината» ниво 6, който с 7% увеличава ефекта от използване умението Възстановяване. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Възстановяване на светлината7.png Камък Възстановяване на светлината Седмо Поколение 7 В случай на успешна блокировка с щит с вероятност 30% налага на персонажа видим инфлуенс «Възстановяване на светлината» ниво 7, който с 8% увеличава ефекта от използване умението Възстановяване. Ефекта се сумира до два пъти. След използване на умението ефекта намалява.
file: Активна защита1.png Камък Активна защита Първо поколение С вероятност N% в случай на успешно блокиране с щит се налага заклинание на щита, връщащо на атакуващия N% щета 1 Щит (само за Покровители) В случай на успешно блокиране с щит или париране с вероятност 5% на персонажа се налага инфлуенс, който в случай, че е атакуван с каквото и да е бойно умение на атакуващия се връща 15% от пълната щета. След сработване инфлуенса пада. 30 сек. 1
file: Активна защита2.png Камък Активна защита Второ поколение 2 В случай на успешно блокиране с щит или париране с вероятност 8% на персонажа се налага инфлуенс, който в случай, че е атакуван с каквото и да е бойно умение на атакуващия се връща 20% от пълната щета. След сработване инфлуенса пада.
file: Активна защита3.png Камък Активна защита Трето поколение 3 В случай на успешно блокиране с щит или париране с вероятност 10% на персонажа се налага инфлуенс, който в случай, че е атакуван с каквото и да е бойно умение на атакуващия се връща 25% от пълната щета. След сработване инфлуенса пада.
file: Активна защита4.png Камък Активна защита Четвърто поколение 4 В случай на успешно блокиране с щит или париране с вероятност 12% на персонажа се налага инфлуенс, който в случай, че е атакуван с каквото и да е бойно умение на атакуващия се връща 30% от пълната щета. След сработване инфлуенса пада.
file: Активна защита5.png Камък Активна защита Пето поколение 5 В случай на успешно блокиране с щит или париране с вероятност 15% на персонажа се налага инфлуенс, който в случай, че е атакуван с каквото и да е бойно умение на атакуващия се връща 35% от пълната щета. След сработване инфлуенса пада.
file: Активна защита6.png Камък Активна защита Шесто поколение 6 В случай на успешно блокиране с щит или париране с вероятност 18% на персонажа се налага инфлуенс, който в случай, че е атакуван с каквото и да е бойно умение на атакуващия се връща 40% от пълната щета. След сработване инфлуенса пада.
file: Активна защита7.png Камък Активна защита Седмо поколение 7 В случай на успешно блокиране с щит или париране с вероятност 20% на персонажа се налага инфлуенс, който в случай, че е атакуван с каквото и да е бойно умение на атакуващия се връща 45% от пълната щета. След сработване инфлуенса пада.

Камъни за спътници

Ефекти на подобряващите камъни за спътници
Название/ефект Първо поколение Второ поколение Трето поколение Четвърто поколение Пето поколение Шесто поколение Седмо поколение
Камък на издръжливостта
Добавя издръжливост.
Файл:камък_издръжливост_спътник.jpg +4 +12 +28 +56 +112 +216 +400
Камък на силата
Увеличава силата на спътника
Файл:камък_сила_спътник.jpg +2 +6 +14 +28 +56 +108 +200
Камък на ловкостта
Увеличава ловкостта на спътника
Файл:камък_ловкост_спътник.jpg
Камък на духа
Увеличава духа на спътника
Файл:камък_дух_спътник.jpg
Камък на интелекта
Увеличава интелекта на спътника
Файл:камък_интелект_спътник.jpg
Камък на живота
Намалява вероятността за критичен удар по спътника.
Файл:камък_живот_спътник.jpg +0.18% +0.36% +0.66% +1.14% +1.60% +2% +2.50%
Камък на огъня
Увеличава съпротивлението срещу магията на водата.
Файл:камък_огън_спътник.jpg +0.30% +0.60% +1.10% +1.70% +2.30% +3% +3.50%
Камък на водата
Увеличава съпротивлението срещу магията на огъня.
Файл:камък_вода_спътник.jpg
Камък на крепостта
Увеличава съпротивлението срещу физическа щета
Файл:камък_крепост_спътник.jpg
Камък Адамантова кожа
Намалява физическата щета по спътника.
Файл:камък_адам_кожа_спът.jpg
Омагьосан камък за Издръжливост Файл:Омагьосан камък на издръжливост за спътник.jpg +8 +24 +56 +112 +224 +432 +800
Омагьосан камък на Силата Файл:Омагьосан камък на силата за спътник.jpg +4 +12 +28 +56 +112 +216 +400
Омагьосан камък на Ловкостта Файл:Омагьосан камък на ловкостта за спътник.jpg
Омагьосан камък на Интелекта Файл:Омагьосан камък на интелекта за спътник.jpg
Омагьосан камък на Дух Файл:Омагьосан камък на дух за спътник.jpg
Омагьосан камък на Подвижност Файл:Омагьосан камък на подвижност за спътник.jpg
Омагьосан камък на Живота Файл:Омагьосан камък на живота за спътник.jpg +0,36% +0,72% +1,32% +2,28% +3,32% +4% +5%

Поколения камъни

Всеки тип Камък има седем поколения. Камъкът следващо поколение дава по-голям прираст на съответния показател, отколкото камъка предишно поколение. Камъните първо поколение са достъпни в магазина.

Поколения камъни

  1во
поколение
2ро
поколение
3то
поколение
4то
поколение
5то
поколение
6то
поколение
7мо
поколение
Цвят Файл:камък_издръжливост.jpg Файл:камък_издръжливост-2.jpg Файл:камък_издръжливост-3.jpg Файл:камък_издръжливост-4.jpg Файл:камък_издръжливост-5.jpg Файл:камък_издръжливост-6.jpg Файл:камък_издръжливост-7.jpg

Създаване на камъни

За създаването на камък следващо поколение се използва формата за подобрение на вещи по следните правила:
 1. Необходим е самоцвет за подобрение
 2. Необходими са три камъка предишно поколение. Например за създаването на Камък на водата 2ро поколение са нужни три камъка на водата 1во поколение.
 3. Създаването на камъни винаги протича със 100% шанс.

Поставяне и извличане на камъни

 • За поставяне на камъни е необходимо да се отвори таба "Постави" във формата за подобрение на вещи.

Забележка: За поставяне на камъни са достъпни всички предмети, освен оръжия и щитове.

В централното поле се слага предмет с отворени слотове.

Файл:предмет_камъни.jpg

Около централния слот с предмета ще се отворят свободни клетки, чийто брой е равен на отворените слотове на предмета. За преместване на нужния камък в свободната клетка във формата Постави е необходимо да се кликне два пъти (двоен клик) по него в раницата.

Файл:предмет_камъни1.jpg

След поставяне на камъка в клетката е необходимо да се натисне бутона Постави.

Описанието на предмета с поставен камък се променя.

Файл:предмет_камъни2.jpg

 • За извличане на камъни е необходимо да се постави предмет с камъка, предназначен за извличане, във формата Постави.

След това е необходимо с клик на мишката да се посочи камъка в клетката.

Файл:предмет_камъни3.jpg

След посочване на камъка бутона Извлечи става достъпен. В резултат на натискане на този бутон камъка се изтрива от предмета и се появява в раницата.

Обмяна на камъни

Вие можете да обменяте един камък първо поколение за други по определен курс при Рицарят Светогор във Фрагорск (координати (-72/-36))

Файл:камъни_обмяна.jpg

Личные инструменты