Светилище

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Трябва да се вземе изображение на божество (идол), да се пренесе в столицата на сървъра и да се постави на съответното място. Всички играчи на дадения сървър получават покровителство на дадения Бог под формата на бъф.

Содержание

Фази

Първа фаза. Борба за Идоли

Стартира в сряда, в 22:00 ч., продължителност един час. Играчите се сражават за Идолите в керванният път и се опитват да ги внесат на своя сървър и да ги поставят в своя храм.

Старт на фазата:

30, 20, 10 и 5 минути преди старта на играта в централната част на екрана се появява съобщение за предстоящото начало на играта. В момента на старт на играта се появява надпис "Светът загуби всичките си благословии". В керванният път се появяват 12 идола на различни божества, като принадлежащите на който и да е сървър идоли изчезват от храмовете.

Правила за поява на Идоли:

 • Идолите се появяват на случаен принцип в едно от няколко места;
 • Време за поява на идолите - на всеки 5 минути;
 • Идолите на картата се изобразяват със специален знак.

Правила за пренос и поставяне на Идоли:

 • Идолите се носят като флаг в играта Трите знамена, налагайки на носителя бъф "Идол";
 • При смърт на носителя Идола пада и е достъпен за вземане на друг играч;
 • Бъфа "Идол" пада на всеки 40 секунди;
 • Когато бъфа завърши Идола пада близо до носителя, на носителя се налага бъф "умора", за да не може идола да се вземе от същия носител.

Идолите падат ако:

 • Се качите на кон;
 • Използвате свитък за пренос;
 • Излезете от играта.

Когато носителят влезе във Фрагорск на своя сървър, в Капището, той може да постави Идола на определено място, кликвайки по съответната клетка, след което Идола ще бъде поставен. За поставяне на идол персонажа получава награда от 100 злато, а на целия сървър се налага бъф на съответстващия Идол.

Завършване на фазата:

Фазата завършва след като бъдат извадени всички идоли.

ЗАБЕЛЕЖКА: Идолите трябва да се пренесат във Фрагорск на сървъра през заставите.

Втора фаза. Нападение и отбрана на Капището

Портата към другите сървъро е отворена


Стартира в събота от 19:00 до 23.00 часа. Играчите се опитват да пробият защитата на храмовете и да изнесат идолите от сървърите на своя сървър. Наградата на играчите е сървърен бъф от всеки идол. В играта могат да участват всички играчи от сървъра, всичко зависи от нивото и оценката на вещите.

Порта към друг сървър:

"Портата към други сървъри" се намира в Керванен Път (координати: 122/44) и се отваря в началото на втората фаза. При кликване с бутона на мишката върху нея пред персонажа се отваря форма за избор на сървър, в който той иска да влезе. На избраният сървър персонажа се оказва на специално място, наречено Капище, водещо към храма с идолите. Пътят към храна е блокиран от три врати.

Схема на Капището

Врата на Капището:

Разрушение на врата

По време на фазата докато Портата към друг сървър е отворена играчите трябва да унищожат трите врати на Капището и да изнесат идолите на своя сървър, да се върнат в началната точка и след това да излязат в каравана. От двете страни на вратите са разположени остъпи предназначени за защитниците на вратите, който могат да стоят на тях и да атакуват враговете, но могат и да бъдат нападани. Вратите могат да се атакуват от персонажи от всяко ниво, които нанасят фиксирана малка щети. По време на атаката камбаните на Фрагорск започват да звънят.

За унищожаване на вратите могат да се използват:

"Бомби. Рецептата за тяхното създаване може да се закупи от НПЦ Майстор на обсадното дело (Координати 270/24), което е се намира в началото на Капището, за създаването на предмета е необходима професия алхимик. За използване трябва да се селектне вратата и да се кликне върху предмета в инвентара. Нанасят щята в зависимост от вида:

 • Малка алхимична бомба = 4 ед. щета (1 ниво на професията алхимик)
 • Масивна алхимична бомба = 5 ед. щета (26 ниво на професията алхимик)
 • Разрушителна алхимична бомба = 13 ед. щета (51 ниво на професията алхимик)
 • Велика алхимична бомба = 54 ед. щета (76 ниво на професията)

Таран. Таранът е спътник. Едновременно на локацията могат да се намират неограничен брой тарани. Рецептата се продава от НПЦ Майстор на обсадното дело (Координати 270/24), което е се намира в началото на Капището. За създадаване на предмета е необходим Животновъд с ниво на умение 76. След създаването съществува само 5 минути. Напада само вратата, причинявайки 270 щета. Има 7 200 000 HP. Радиуса на атака на тарана е 20 клетки.

Храм:

Входа към храма от страна на вражески сървър се осъществява чрез специална локация от керванн път - Капище (виж по-горе). Играчите на сървъра, защитавайки храма, могат да влязат в него от Фрагорск, през портите на храма, разположен във Фрагорск (Координати 32/18). Вътре в храма са разположени идолите, донесени тук от играчи от севера в предишната фаза на играта. Всеки играч от друг сървър може да си вземе, кликвайки с мишката върху него. При смърт на носителя идола пада на точката на смъртта му. Ако Идола не бъде взет в рамките на 5 минути, то той се връща на случайно място в Керванен път. Всеки от защитниците може да вдигне Идол и да го върне на мястото му. Преносът на идоли на своя сървър е аналогичен на предишната фаза с единствената разлика, че сега играчите трябва първо да се върнат в каравана.

Смъртт на играчи:

Ако умре персонаж от текущия сървъра, то той ще бъде преместен в точката на възкресения във Фрагорск.

 • Правилата за възкресение са стандартни;
 • Координати: 83/66

Ако умре персонаж от друг сървър, то той ще бъде пренесен за възкресение в същата локация, в нейното начало.

 • Правилата за възкресение са стандартни;
 • Координати: 269/29

Завършване на фазата:

 • Фазата завършва в събота в 23:00 ч.
 • В централната част на екрана се появява съобщение "Вратите се затварят";
 • Градските камбани престават да бият;
 • Вратите на храма - са в първоначалното състояние (пълно здраве);
 • "Портите към друг сървър" се затварят;
 • Всички играчи от други сървъри, намиращи се в светилището, се телепортират на техния сървър в точка на евакуация.

Идоли и техния инфлуенс

Изображение на Идолите в Капището

Белбог

Малкият Идол на Белбог

Описание: "На сървъра е поставен Малкият Идол на Белбог. Белбог дарява своята малка благословия: 5% при получаване на злато от всички източници";
Действие: увеличава количеството на полученото злато с 5%.

Големият Идол на Белбог
Описание: "На сървъра е поставен Големият Идол на Белбог. Белног дарява благословията си: 10% при получаване на злато от всички източници";
Действие: увеличава количеството на полученото злато с 10%.

Великият Идол на Белбог Описание: "На сървъра са поставени 2 Идола на Белбог. Белбог дарява своята велика благословия: 15% при получаване на злато от всички източници";
Действие: увеличава количеството на полученото злато с от 15%.

Велес

Малкият Идол на Велес

Описание: "На сървъра е поставен Малкият Идол на Велес. Велес дарява своята малка благословия: 5% увеличение на вашето здраве";
Действие: увеличава максималното количество здраве с 5%.

Големият Идол на Велес
Описание: "На сървъра е поставен Големият Идол на Велес. Велес дарява благословията си: 10% увеличение на вашето здраве";
Действие: увеличава максималното количество здраве с 10%.

Великият Идол на Велес Описание: "На сървъра са поставени 2 Идола на Велес. Велес дарява своята велика благословия: 15% увеличение на вашето здраве";
Действие: увеличава максималното количество здраве с 15%.

Перун

Малкият Идол на Перун

Описание: "На сървъра е поставен Малкият Идол на Перун. Перун дарява своята малка благословия: 5% при получаване на опит от всички източници";
Действие: увеличава количеството на получавания опит с 5%. Идолите от този тип по време на първата фаза са два.

Големият Идол на Перун
Описание: "На сървъра е поставен Големият Идол на Перун. Перун дарява благословията си: 10% при получаване на опит от всички източници";
Действие: увеличава количеството на получавания опит с 10%.Идолите от този тип по време на първата фаза са два.

Великият Идол на Перун Описание: "На сървъра са поставени 2 Идола на Перун. Перун дарява своята велика благословия: 15% при получаване на опит от всички източници";
Действие: увеличава количеството на получавания опит с 15%.

Берегини

Малкият Идол на Берегини

Описание: "На сървъра е поставен Малкият Идол на Берегини. Берегини дарява своята малка благословия: 5% към скоростта на регенерация на здраве и манна";
Действие: увеличава скоростта на регенерация на здраве и манна с 5%.

Големият Идол на Берегини
Описание: "На сървъра е поставен Големият Идол на Берегини. Берегини дарява благословията си: 10% към скоростта на регенерация на здраве и манна";
Действие: увеличава скоростта на регенерация на здраве и манна с 10%.

Великият Идол на Берегини Описание: "На сървъра са поставени 2 Идола на Берегини. Берегини дарява своята велика благословия: 15% към скоростта на регенерация на здраве и манна";
Действие: увеличава скоростта на регенерация на здраве и манна с 15%.

Суровата Майка Земя

Малкият Идол на Суровата Майка Земя

Описание: "На сървъра е поставен Малкият Идол на Суровата Майка Земя. Суровата Майка Земя дарява своята малка благословия: 5% към количеството на вашата манна";
Действие: увеличава максималното количество на манна с 5%.

Големият Идол на Суровата Майка Земя
Описание: "На сървъра е поставен Големият Идол на Суровата Майка Земя. Суровата Майка Земя дарява благословията си: 10% към количеството на вашата манна";
Действие: увеличава максималното количество на манна с 10%.

Великият Идол на Суровата Майка Земя Описание: "На сървъра са поставени 2 Идола на Суровата Майка Земя. Суровата Майка Земя дарява своята велика благословия: 15% към количеството на вашата манна";
Действие: увеличава максималното количество на манна с 15%.

Постижения в играта

Светилище
Описание: Награда:
Да се изпълнят всички постижения от раздела image:Пятьдесят_очков_достижений.png
* Получава се автоматично след изпълнение на останалите постижения;


Благословията на Белбог
Описание: Награда:
Сложи Великия Идол на Белбог в Светилището image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при поставяне на Големият Идол на Белбог в Капището. Персонажът получава като награда 100 злато;


Малката благословия на Белбог
Описание: Награда:
Сложи Малкият Идол на Белбог в Светилището image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при поставяне на Малкият Идол на Белбог в Капището. Персонажът получава като награда 100 злато;


Благословията на Велес
Описание: Награда:
Сложи Великия Идол на Велес в Светилището image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при поставяне на Големият Идол на Велес в Капището. Персонажът получава като награда 100 злато;


Малката благословия на Велес
Описание: Награда:
Сложи Малкият Идол на Велес в Светилището image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при поставяне на Малкият Идол на Велес в Капището. Персонажът получава като награда 100 злато;


Благословията на Перун
Описание: Награда:
Сложи Великия Идол на Перун в Светилището image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при поставяне на Големият Идол на Перун в Капището. Персонажът получава като награда 100 злато;


Малката благословия на Перун
Описание: Награда:
Сложи Малкия Идол на Перун в Светилището image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при поставяне на Малкият Идол на Перун в Капището. Персонажът получава като награда 100 злато;


Благословията на Берегините
Описание: Награда:
Сложи Великия Идол на Берегини в Светилището image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при поставяне на Големият Идол на Берегини в Капището. Персонажът получава като награда 100 злато;


Малката благословия на Берегините
Описание: Награда:
Сложи Малкия Идол на Берегини в Светилището image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при поставяне на Малкият Идол на Берегини в Капището. Персонажът получава като награда 100 злато;


Благословията на Суровата Майка Земя
Описание: Награда:
Сложи Великия Идол на Суровата Майка Земя в Светилището image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при поставяне на Големият Идол на Суровата Майка Земя в Капището. Персонажът получава като награда 100 злато;


Малката благословия на Суровата Майка Земя
Описание: Награда:
Сложи Малкия Идол на Суровата Майка Земя в Светилището image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при поставяне на Малкият Идол на Суровата Майка Земя в Капището. Персонажът получава като награда 100 злато;


Дръж крадеца на Великият Идол на Белбог
Описание: Награда:
Свали Великия Идол на Белбог от чуждо Светилище image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при сваляне на Големият Идол на Белбог от чуждо Капище;


Дръж крадеца на Малкия Идол на Белбог
Описание: Награда:
Свали Малкият Идол на Белбог от чуждо Светилище image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при сваляне на Малкият Идол на Белбог от чуждо Капище;


Дръж крадеца на Великия Идол на Велес
Описание: Награда:
Свали Великия Идол на Велес от чуждо Светилище image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при сваляне на Големият Идол на Велес от чуждо Капище;


Дръж крадеца на Малкия Идол на Велес
Описание: Награда:
Свали Малкият Идол на Велес от чуждо Светилище image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при сваляне на Малкият Идол на Велес от чуждо Капище;


Дръж крадеца на Великия Идол на Перун
Описание: Награда:
Свали Великия Идол на Перун от чуждо Светилище image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при сваляне на Големият Идол на Перун от чуждо Капище;


Дръж крадеца на Малкия Идол на Перун
Описание: Награда:
Свали Малкия Идол на Перун от чуждо Светилище image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при сваляне на Малкият Идол на Перун от чуждо Капище;


Дръж крадеца на Великия Идол на Берегините
Описание: Награда:
Свали Великия Идол на Берегини от чуждо Светилище image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при сваляне на Големият Идол на Берегини от чуждо Капище;


Дръж крадеца на Малкия Идол на Берегините
Описание: Награда:
Свали Малкия Идол на Берегини от чуждо Светилище image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при сваляне на Малкият Идол на Берегини от чуждо Капище;


Дръж крадеца на Великият Идол на Суровата Майка Земя
Описание: Награда:
Свали Великия Идол на Суровата Майка Земя от чуждо Светилище image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при сваляне на Големият Идол на Суровата Майка Земя от чуждо Капище;


Дръж крадеца на Малкия Идол на Суровата Майка Земя
Описание: Награда:
Свали Малкия Идол на Суровата Майка Земя от чуждо Светилище image:Десять_очков_достижений.png
* Получава се при сваляне на Малкият Идол на Суровата Майка Земя от чуждо Капище;


Тежко бреме
Описание: Награда:
Убий 50 играча, които носят идол image:Десять_очков_достижений.png


Защитник на Светилището - 1
Описание: Награда:
Убий в Светилището 50 играчи от друг сървър image:Десять_очков_достижений.png


Защитник на Светилището - 2
Описание: Награда:
Убий в Светилището 100 играчи от друг сървър image:Десять_очков_достижений.png


Защитник на Светилището - 3
Описание: Награда:
Убий в Светилището 500 играчи от друг сървър image:Десять_очков_достижений.png


Елитен Защитник на Светилището
Описание: Награда:
Убий в Светилището 1000 играчи от друг сървър image:Десять_очков_достижений.png


Да убиеш Страж - 1
Описание: Награда:
Убий в чуждо Светилище 50 защитника image:Десять_очков_достижений.png


Да убиеш Страж - 2
Описание: Награда:
Убий в чуждо Светилище 100 защитника image:Десять_очков_достижений.png


Да убиеш Страж - 3
Описание: Награда:
Убий в чуждо Светилище 500 защитника image:Десять_очков_достижений.png


Покосителят на Стражата
Описание: Награда:
Убий в чуждо Светилище 1000 защитника image:Десять_очков_достижений.png


Не стой на пътя
Описание: Награда:
Убий 10 персонажа, когато носиш идол image:Десять_очков_достижений.png


Непробиваем носител
Описание: Награда:
Носи идол в продължение на 40 секундаи в опасни земи image:Десять_очков_достижений.png


Враторазбивач
Описание: Награда:
Нанеси на портите 750 000 единици щета image:Десять_очков_достижений.png


Всеотдаен лекар
Описание: Награда:
Излекувай с 1 000 000 единици здраве приятели, в което и да е Светилище image:Десять_очков_достижений.png


Чисто и бързо
Описание: Награда:
Намирайки се в група, вземи чужд изол и го занеси в своето Светилище за 300 секунди image:Десять_очков_достижений.png


Не можеш да ми избягаш
Описание: Награда:
Убий в Светилището противник, който язди кон image:Десять_очков_достижений.png


Групова работа
Описание: Награда:
Намирайки се в група, в течение на 1 ден, занеси чужд идол в своето Светилище image:Десять_очков_достижений.png


Не сме лош отбор
Описание: Награда:
Намирайки се в група, в течение на 1 ден, занеси 5 чужди идола в своето Светилище image:Десять_очков_достижений.png


Отбор - Ураган
Описание: Награда:
Намирайки се в група, в течение на 1 ден, занеси 10 чужди идола в своето Светилище image:Десять_очков_достижений.png


Надеждна защита
Описание: Награда:
Като участник в отбраната, в течение на една седмица, съхранете поне една порта цяла image:Десять_очков_достижений.png


Глуха защита
Описание: Награда:
Като участник в отбраната, в течение на една седмица, съхранете поне две порти цели image:Десять_очков_достижений.png


Непробиваема защита
Описание: Награда:
Като участник в отбраната, в течение на една седмица, съхранете всички порти цели image:Десять_очков_достижений.png


Добро начало
Описание: Награда:
Участвай в атаката на друг сървър и унищожи поне една порта image:Десять_очков_достижений.png


Пет за цената на едно
Описание: Награда:
Участвай в атаката на друг сървър и унищожи поне пет порти, в течение на една седмица image:Десять_очков_достижений.png


Бурята на световете
Описание: Награда:
По време на атаките на друг сървър, унищожи не по-малко от 10 порти, в течение на една седмица image:Десять_очков_достижений.png


Награда

За убийство на противник на персонажа се налага бъф под формата на ервени сандъци. Тези сандъци могат да бъдат обменени в Светилището за знак на Болярина.

Личные инструменты