Остров Туле

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Обща информация

Остров Туле - условно наименование на няколко PvP локации, на които се провежда редовния ивент "Превземане на остров Туле".

Внимание! В случай на прехвърляне в друг сървър рейтингът се занулява.

Условия за провеждане

Преди началото на ивента на [сайта] на играта ще се появи специален банер, кликвайки на който вие ще попаднете на информационна [страница], където ще бъдат описани овновните условия и е предоставена информация за датата и времето за провеждане на етапите.

Игрови процес

В указаната дата и час във Фрагорск ще бъдат открити три телепорта, чрез които поединично или в състава на група можете да попаднете на остров Туле. Също така ще се появи и Бард Боян, който е готов да обмени за вас допълнителна награда.

Червена точка - телепорт. Синя - Бард Баян.
Остров Туле. Схема на преходите

Преминавайкки през избраната точка на кея на Фрагорск вие ще попаднете на съответната точка в Остров Туле. След това можете да преминете в четири по-големи локации, свързани помежду си, както е показано на схемата: Катакомби на Туле, Ледник на Туле, Казарми на Туле и Планини на Туле. В всяка локация има няколко портала и попътни камъни, които могат да ви транспортират до друга точка на местността.

В тези локации действа групов режим. Ако не сте събрали група предварително, то може да я направите на място.

Мобове

Тук ще срещнете два типа врагове:

  1. Инквизитор на Туле - силно босове. При смърт от тях падат Пурпорен медальон на Юнака.
  2. Стража на Туле - многочислени мобове. При смърт от тях падат Сфери с души на Туле.

Мобовете се появяват в локацията на случаен принцип през определен период от време след смъртта на предната група:

  • Планини остров Туле. 5 мин. 45 сек. - 4 групи
  • Ледник Туле. 5 мин 15 сек. - 3 групи
  • Катакомби Туле. 5 мин. 30 сек. - 3 групи
  • Казарми Туле. 4 мин 30 сек - 2 групи

Награда

file:Сфера с душа от Туле.png При убийство на мобове Сфери с души на Туле ще падат на случаен принцип на който и да е персонаж, намиращ се в неговата агро листа. Колкото повече Сфери се намират в персонажа, толкова е по-малък шанса да му се паднат. Зачитат се всички събрани от персонажа Сфери с души на Туле. За една сфера се дава една точка. Колкото повече точки събере персонажа ви, толкова по високо място в рейтинга ще заеме той. Актуалният рейтинг може да се види на съответната [страница]. Финалните точки ще се отчетат в края на последния етап.

Награда зависи от мястото на класиране.

Ако няколко играчи имат еднакъв брой точки - наградата ще бъде разделена между тях.

2013 г.

1-во място 1000 евро.
2-ро място 500 евро.
3-то място 300 евро.
4-то място 100 000 изумруда.
5-то място 100 000 изумруда.
10-то място 100 000 изумруда.
20-то място 100 000 изумруда.
30-то място 100 000 изумруда.
40-то място 100 000 изумруда.

2014 г.

1-во място 1 500 000 изумруда.
2-ро място 1 000 000 изумруда.
3-то място 700 000 изумруда.
4-то място 500 000 изумруда.
5-то място 400 000 изумруда.
10-то място 300 000 изумруда.
20-то място 300 000 изумруда.
30-то място 300 000 изумруда.

2016 г.

1-во място 1 000 000 изумруда, Купон на късмета, 5 камъни на издръжливост за спътник 7мо поколение, Ключ за сливане на митични души и книга за Индрика по избор. (вещите - отвързани)
2-ро място 800 000 изумруда, Ключ за сливане на митични души. 5 камъни на издръжливост за спътник 7мо поколение. (вещите - отвързани)
3-то място 600 000 изумруда, Ключ за сливане на митични души. (вещите - отвързани)
10-то място 500 000 изумруда.
20-то място 300 000 изумруда.
30-то място 150 000 изумруда.

2017 г.

1-во място Купон на късмета, 5 камъни на издръжливост за спътник 7мо поколение, Ключ за сливане на митични души и книга за Индрика по избор. (вещите - отвързани)
2-ро място Ключ за сливане на митични души. 5 камъни на издръжливост за спътник 7мо поколение. (вещите - отвързани)
3-то място Ключ за сливане на митични души. (вещите - отвързани)
10-то място 500 000 изумруда.
20-то място 300 000 изумруда.
30-то място 150 000 изумруда.

2019 г.

1-во място: 500 000 изумруда, Руническо мастило, 5бр Омагьосан камък за Издръжливост за Спътник 7мо поколение, Ключ за сливане на митични души и книга за умения на Индрик по избор;
2-ро място: 500 000 изумруда, Ключ за сливане на митични души. 5бр Омагьосан камък за Издръжливост за Спътник 7мо поколение.
3-то място: 500 000 изумруда, Ключ за сливане на митични души.
10-то място: 500 000 изумруда.
20-то място: 300 000 изумруда.
30-то място: 150 000 изумруда.

За определяне на най-добрия начин за получаване на наградата в реална валута Администрацията ще се свърже с победителите самостоятелно.

Всяка Сфера с душа на Туле се облемя за един Знак на воеводата.
Личные инструменты