Бой в играта

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Бой. Обща информаци

Боят с различни врагове е важна част от играта. За победата над противника персонажа получава опит, репутация към различни фракции, пагони, както и обогатявайки се чрез събиране на различни трофеи.

Насочване към целта

За да се започне бой е нужно да се избере цел - друг персонаж или моб. Това може да се направи по следните методи:

 1. Да се кликне веднъж с левия бутон на мишката по целта. В този случай персонажът автоматически се приближава към целта и я атакува с оръжието, което се намира в него. Ако това е оръжие за близък бой (нож, брадва, бердиш, меч, голям меч), то персонажа ще се приближи на разстояние за удар в близък бой, а ако това е оръжие за далечен бой (лък, скиптър, голяма тояга) то персонажа ще се приближи на разстояние за далечен бой и оръжието ще започне да стреля.
 2. Чрез използване на бутон за посочване на цел (например Tab, за отваряне на менюто за настройки на клавиатурата натиснете F11). В този случай персонажът не се приближава към целта, но я е селектирал. Ако целта се намира в зоната на действие на уменията на персонажа, то при натискане на съответното умение от панела за бърз достъп персонажа автоматически ще се приближи на необходимото разстояние и ще приложи умението върху избраната цел.
 3. С помощта на мишката, но не кликвайки по целта, а само посочване с курсора. В този случай при натискане на съответното умение от панела за бърз достъп персонажа ще го приложи на целта под курсора. Забележка: ако персонажа използва оръжие за далечен бой, то в този случай при използване на умението то няма да стреля.

Да се види с какво е въоръжен персонажа може чрез натискане на бутона "Характеристики на персонажа" Файл:Faq 056.jpg.

Информация за целта

За агресивността на мобове, режима на атака на играчи, както и принадлежността на играча към група или гилдия ще ви съобщават цветни окръжности, появяващи се на нивото на краката им. Цветът на кръга зависи от следните правила:

 • Цветът на кръга на моб съответства на цвета на името му: червения кръг означава агресивен моб, жълтия - мирен.

Файл:моб1.jpg Файл:моб2.jpg

 • Ако играч може да ви атакува, то кръгът ще е червен, а ако не може - зелен.
 • Цветът на кръга на спътника съответства на цвета на кръга на стопанина му.

Файл:спътник.jpg

 • Членовете на вашата гилдия ще имат виолетови кръгове, разположени във вътрешността на основния кръг.

Файл:гилдия.jpg

 • Членовете на вашата група ще имат кръгове със син цвят, също разположени във вътрешността на основния. Ако членовете на вашата гилдия се намират в група с вас, то сините кръгове ще бъдат разположени във вътрешносттан на виолетовите кръгове на гилдията.

Файл:гилдия3.jpg Файл:гилдия1.jpg

Ако целта се намира извън зоната на действие на уменията на персонажа, то кръгът става прозрачен.

Файл:гилдия2.jpg

При преминаване с курсора на мишката върху цел (който и да е обект на екрана) се извежда кратко описание за него в отделен полупрозрачен прозорец:

За мобове се извежда:

Файл:моб3.jpg

 • Име на моба
 • Ниво
 • Количество на здравето
 • Количество на манната
 • Тип на моба

За персонажи се извежда:

Файл:персонаж1.jpg Файл:персонаж2.jpg

 • Клас
 • Ниво
 • ПК точки
 • Количество на здравето
 • количество на манната
 • Оценка на вещите (gear score)
 • Постигнати точки
 • За персонажи намиращи се в междусървърни локации допълнително се изписва и сървъра, от който е дошъл дадения персонаж.

За НПЦ се извежда:

Файл:нпц.jpg

 • Ниво
 • Име на НПЦто
 • Роля на НПЦто

PvP

PvP (Player versus Player) - английски термин, означаващ сражения между персонажи - дуели, турнири у т.н. Във Фрагория съществуват специални PvP-локации, на които сраженията между персонажи са разрешени.

За удобство на сраженията между персонажи съществуват няколко PvP-режима, които се превключват чрез натискане на бутон от панела в до;ния край на екрана.

Бутон за превключване на PvP-режими

 • Файл:Faq 060.jpg Мирен режим - персонажа не може да атакува цели, които не могат да го атакуват. Но може да атакува враждебни цели.
 • Файл:Faq 061.jpg Свободен режим - персонажа може да атакува всички други персонажи.
 • Файл:Faq 062.jpg Групов режим - персонажа може да атакува всички други персонажи освен тези, които са в група с него.
 • Файл:Faq 063.jpg Гилдиен режим - персонажа може да атакува всички други персонажи освен тези, които са в една гилдия с него..
 • Файл:Faq 064.jpg Само срещу лошите - персонажа може да атакува само ПК-персонажи.
 • Файл:Фракционный.jpg Фракционен режим - персонажа може да атакува само персонажи от други сървъри. Персонажите от собствения му сървър ще бъдат мирни, те могат да бъдат лекувани и да им се налагат положителни заклинания.
 • Файл:алианс.jpgРежим на алианса - персонажа може да напада всички персонажи освен тези, които са в алианс с него.

Лут в PvP

В случай, че персонажа бъде убит, с някаква вероятност от него ще изпадне сувенир - пагон. Също така със 100% вероятност при смърт на персонажа от него ще изпадне целия ресурс.

Арена и тотализатор

В град Фрагорск има специална PvP зона - дуеална зрена. Тя представлява кръгла закрита арена, на която има малко място за движение. На арената могат да се сражават персонажи с разлика в нивата +/-5. За да участвате в дуел и да предизвикате противник, трябва да направите предварителен залог за изхода на дуела, т.е. да се сформира призов фонд, който и получава победителя (с удържане на 10% данък). Зрителите на боя на арената също имат възможност да направят залог в "тотализатора" на боя.

 • За да се направи залог в тотализатора трябва да отидете до Стопанинът на Арената в град Фрагорск, да изберете "Залози" и да направите залог за интересуващият ви дуелиращ се.
 • Печалбата се разпределя между спечелилите в зависимост от това колко голям залог са направили в общия призов фонд (например, ако сте заложили повече от другите, то и делът ви в печалбата ще е най-голям, а ако сте дали най-малко, то и дела от печалбата ще е най-малкия).
 • Точната формула за печалбата изглежда така:

Печалба на победителя = (1 - 0.1)*(размер на залога)*(обща сума на залога на противоположната страна)/(сумарен залог на победителя).

В настоящият момент на арената няма възможност за паралелно провеждане на няколко боя. Всички двойки се нареждат в опашка и влизат на арената единствено след като е приключил дуела преди тях.

Можете да предизвикате противник на бой в арената като кликнете върху аватара му с левия бутон на мишката. Играчът може да откаже двубоя.

Ако играчът приеме двубоя ще излезе допълнителен прозорец, в който може да се окаже размера на залога. За старта на двубоя не е задължително да се прави залог.

В арената не може да се влезе с ресурси. Ако някой от играчите има ресурс в него двубоят ще бъде амулиран.

Двубоят започва 5мин след като противникът приеме дуела.


PK

Терминът Pk - Player Killing идва от английския език и означава маниер на поведение, при който ви нападат внезапно и ви убиват, много често без причина. Във Фрагория съществува система за регулиране на ПК. За това са въведени специални наказателни точки и нива на ПК.

Ниво на ПК

 • Ниво 0 - цвета на името е бял. Няма никакви глоби. Включва се когато нивото на наказателните точки е равно на нула. Може да атакува и убива цветни персонажи без негативни последствия.
 • Ниво 1 - цвета на името е сив. Няма никакви глоби. Включва се когато количеството на наказателните точки е от 1 до 9.
 • Ниво 2 - цвета на името е жълт. НПЦ-тата продават вещи с 50% надценка, ремонта е с 50% по-скъп. Включва се когато количеството наказателните точки са от 10 до 99.
 • Ниво 3 - цвета на името е розов. НПЦ-тата продават вещи със 100% надценка, ремонта е със 100% по-скъп. Включва се когато количеството наказателни точки са от 100 до 499.
 • Ниво 4 - цвета на името е червен. Обикновените НПЦ-та отказват да търгуват и да поправят вещите на персонажа. Достъпна е само обикновената търговия между два персонажа. Включва се когато количеството на наказателните точки са 500 и повече.

Наказателни точки

lef

 • Всяко убийство на бял персонаж дава 10 наказателни точки. Убийството на персонаж с ниво на ПК повече от 0 не носи наказателни точки. Персонажът става сив ако е нападнал бял персонаж, но не го е убил. Т.е. при атака атакуващият персонаж получава една наказателна точка, ако атакувания умре преди атакуващия да прекрати боя - атакуващият получава още 10 точки. Без значение колко са нападащите, всеки получава по 10 наказателни точки.
 • Убийството на сив персонаж не носи наказателни точки, както и убийството на какъвто и да е друг персонаж с цветен ник. Т.е. ако бял атакува цветен - белият персонаж не получава наказателни точки. Тук трябва да се внесе уточнението, че ако белия е атакува лцветен, но светния е убил белия - то и цветния не получава наказателни точки. Наказателни точки се начисляват само на този, който е атакувал първи.
 • На всеки 5 мин (300 сек) пребиваване онлайн, не в състояние на дух (т.е. ако са ви убили таймерът за намаляване на точките престава да отчита време), количеството назателни точки се намаляват с 1. Цветът на името и наказанието се променя в съответствие с текущото количество на наказателните точки. Също така наказателните точки могат да се свалят със специален еликсир Амнистия Файл:Амнистия.jpg, който може да се закупи от магазина.

Наказателните точки се изписват под аватара на персонажа.

* За да се провери колко време остава до пълното изчистване на наказателните точки е нужно да се разгледа персонажа.


Трофеи

Когато противникът (моб, босс) умре на негово място се появява торба с трофеи, които се полагат на персонажа като награда. Трофеите могат да бъдат с различна ценност, те могат да бъдат както обикновени боклуци, така и куестни предмети или нещо полезно, като доспехи или оръжие. Торбата с трофея изглежда така Файл:Faq 078.png След убийство на персонаж в торбата могат да бъдат намерени пресурси или пагони.

 • За да се вземе трофея е нужно персонажа да се приближи и да кликне орбата, или да използва бутона L (по подразбиране). Отваря се прозорец, в който може да се прегледа какви именно трофеи лежат в торбата и да се преместят в раницата на персонажа с помощта на мишката или двоен клик по избрания предмет.

Правила за събиране на трофеи

 • Играч или група, първа атакувала моб, убивайки го получава/т опит и цялата торба. Играчите могат да помогнат за убийството на моба, но плячката получава играчът, който е убил моба. Ако играч с по-високо ниво помага на играч с по-ниско ниво, вторият получава по-малко опит.
 • Вътре в групата трофеите се разпределят по следния начин:
  • На всеки член на групата се дава форма, в която за определено време е длъжен да натисне бутона Нужно или Откажи.
  • Трофеите се разиграват на случаен принцип между тези, които са натиснали Нужно.
  • В случай, че играча е излязъл от пределите на екрана от мястото на трофея, то наградата не им се дава даже и в случай, че са натиснали Нужно.

Автоматично събиране на трофеи

Автоматичното събиране на трофеи (Автосъбиране на предмети) може да се закупи в магазина в състава на Златна тарифа. Включването на автосъбирането след покупката се осъществява с помощта на бутон в лявата долна част на екрана Файл:бутони.jpg. Превключването на режимите на автосъбирането е аналогично на превключването на режима на боя - натискайки дадения бутон толкова пъти колкото е нужно за избора на нужния режим.
Автосъбирането има 4 режима:

 • Събира всичко;
 • Събира всичко, освен боклуците (сиви предмети);
 • Събира всичко, над определена рядкост;
 • Нищо не събира.

Режими на събиране на трофеи

В групата могат да се включат следните видове събиране на трофеи:
 • Мастър - предмети, с качество от зелен и нагоре падат само на лидера на групата, който може при отваряне на торбата или да вземе предмет или да кликне с левия бутон на мишката върху аватара на съгрупник и да натисне Вземи вещ, давайки му предмета. Сивите предмети дапат на всички.
 • Групов - всеки един предмет може да изпадне на всеки един от играчите на случаен принцип.

Режимът на трофеите може да се зададе от лидера на групата чрез кликване с левия бутон на мишката върху собствения аватар и избирайки съответния пункт от менюто.

Личные инструменты