Тарифни планове

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Тарифни планове - платена услуга в играта, която предоставя някои набори услуги, недостъпни на обикновените играчи.

Видове тарифни планове

Първоначално всички играчи имат безплатен тарифен план - Базов. Златната тарифа се отличава от него с някои специални услуги, предоставени в комплекта.

 • Закупуването на платената тарифа може чрез заплащане на стойността и натискайки бутона ВКЛЮЧИ, намиращ се под названието на тарифата.

Платената тарифа действа в продължение на месец. Когато срокът на платената тарифа изтече акаунта автоматично се връща към базовата тарифа. Заплащането на тарифата и другите платени услуги може да се осъществи в прозореца "Магазин". Там може да се постави отметка, така че тарифата да се заплаща автоматично всеки месец и тогава не е нужно включването да се прави ръчно. Действието на тарифния план се разпространява на всички персонажи, намиращи се на един акаунт.

Базов тарифен план

Базов - безплатна тарифа, не даваща особени преимущества и съществува във всички акаунти.
Чувал едно от две. Всеки персонаж на базова тарифа първоначално има 1 от 2 активни страници в раницата. Втората страница може да се заплати, кликвайки по нея в раницата. Персонажът може да има две страници в раницата.

Златен тарифен план

Златният тарифен план предоставя много възможности за игра. Той трябва да се заплаща с изумруди всеки месец. Стойност - 15 000 изумруда (може допълнително да се укаже по-нататъшното заплащане да се прави автоматично всеки месец.
При Златен тарифен план получавате следните преимущества:

 • Допълнителна страница в раницата - всички персонажи във вашия акаунт имат по 6 страници в раницата, от които 1-вата се отваря автоматично в началото и още една е достъпна за злато. Останалите са достъпни при наличие на тарифа (при включена тарифа могат да се закупят за злато);
 • Автоматично събиране на трофеи - позволява ви автоматично са събирате всеки изпаднал лут;
 • Лична форма на търговия и ремонт - позволява ви закупуване на боеприпаси и поправка на вещи;
 • Отстъпка 10% при ремонт - дава ви възможност за 10% по-евтина поправка на вещи;
 • Чат с обявите става безплатен - дава ви възможност за писане в глобалния чат на сървъра безплатно (по подразбиране в момента въпросният чат е безплатен);
 • Показва местораждане на ресурсите - показва ви местораждането на картата на локацията, където се намират ресурсите за професията, която сте изучили;
 • Възможност за получаване на писма от пощата - сега не се налага да ходите до поща, ако сте получили писмо. Достатъчно е да кликнете на иконката на писмото;
 • Възможност за купуване на предмети от аукциона - дава възможност за преглед и купуване на лотове от всяка локация в играта (с изключение на междусървърни локации);
 • Персонажът получава 10% повече опит от всички източници - сега всеки ваш персонаж при убийство на моб или изпълняване на куест получава 10% повече опит;
 • Спътника получава 10% повече опит от всички източници - така както и персонажа. С изключение на това, че спътника не получава опит от куести;
 • Персонажът може да пренася с 10% повече товар, включително и товара на коня - сега персонажа може да носи 11 кг, а коня съответно 55/110/220/330/1100 кг.;
 • Увеличено количество страници в банката с 1 - по време на действие на тарифата за вас се отваря 12-та страница в банката;
 • При извършване на действия, за които персонажа получава репутация му се прибавят по 10% повече точки - сега вашият персонаж може да получава за куести повече репутация.
Личные инструменты