Раница

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Общи сведения

Прозореца на раницата е разделен на няколко отделения, всяко от които е с 24 клетки. В долната част на прозореца са сведенията за паричния баланс на героя.

Файл:Рюкзак_бг.jpg

Отделения

Отделенията на раницата са:

 • Първото отделение на раницата е безплатно и се дава на всички в началото на играта.
 • Второто отделение може да се вземе за 1 златна монета просто като натиснете върху него с мишката.
 • Третото и всяко следващо са достъпни само в Тарифните планове.
 • Ако срокът за наема на отделенията завърши, то всичко което се намира в тях се изпраща на персонажа по пощата

Превключването от едно отделение на друго става с мишката като натиснете бутоните в горния край или с клавишна комбинация +1, b+2, b+3 и т.н.

За да пренесете вещ от едно отделение в друго, трябва да вземете предмета с мишката и да го преместите върху номера на желаното отделение:

Отделения за ресурси

Когато персонажът язди животно или има такова в раницата, то стават активни още две отделения с изображението на кон, които са предназначени само за събраните от персонажа ресурси. Файл:Horse4.JPG
При смърт на персонажа всички ресурси, намиращи се в раницата на персонажа, изпадат в дроп със 100% вероятност.

Действия с вещи

 • За да сложите предмет от раницата в екипировката на персонажа, трябва един път да натиснете с мишката предмета в раницата или да го преместите, влачейки го с мишката от прозореца на раницата до куклата на персонажа в прозореца "сведения за персонажа".
 • За да изхвърлите вещ от раницата, трябва да я преместите с мишката от прозореца на раницата извън него. Изхвърления предмет изчезва завинаги. Някои особено ценни предмети имат защита от случайно изхвърляне. При опита да се изхвърли подобен предмет изскача прозорче:

Файл:Выбросить_бг.jpg
В него трябва да напишете думата ИЗХВЪРЛИ, след което предмета ще бъде изхвърлен.

 • За да използвате предмет от раницата трябва да натиснете един път върху него.
 • Ако в раницата Ви е свършило свободното място, може да изхвърлите или да продадете част от събраните вещи или да си купите допълнително отделение.

Цена на отделенията

Първи отделения

 • 1 Безплатна и се дава на всички в началото на играта;
 • 2 Може да се закупи за 1 злато, кликвайки по нея с мишката
 • 3, 4, 5 и 6 (достъпни само при съответният тарифен план)
 • Ако тарифният план изтече съдържанието им се изпраща по пощата

Допълнителни отделения

 • 1 - 15 000 изумруда
 • 2 - 25 000 изумруда
 • 3 - 50 000 изумруда
 • 4 - 75 000 изумруда
 • 5 - 100 000 изумруда
 • 6 - 200 000 изумруда

Погледнете още

Личные инструменты