Мирни жители

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Навсякъде във Фрагория можете да намерите Мирни жители, които за кратко могат да се наричат НПЦ. Те търгуват, дават на персонажа куести или съвети или самите те търсят помощ. При общуване с Мирните жители персонажът може да научи нещо ново и интересно. Мирните жители не трябва да се атакуват и не могат да получат щета от магии. Колкото е по-висока репутацията на персонажа в даден регион толкова по-дружелюбни са Мирните жители към него.

Содержание

Професии на Мирните жители

Някои Мирни жители са търговци или притежават други полезни професии, а болшинството от тях дават различни задачи.

Image:quest.jpg

За да се търгува в Мирен Жител трябва да сликне на фигурата му и в прозореца с диалога да се избере "Търгувай". В отвореният прозорец ще бъдат представени иконите на всички стоки в МИрния жител.

Пощальони

Image:Npc-post.png Image: poshtenska_kutia.jpg
Пощальони и Пощенски кутии В света на Фрагория те не са много... В тъмно синя униформа те призовават, размахвайки писма в ръка. Смело можете да използвате услугите им: всички вещи и пари, които пращате на своите приятели или персонажи ще бъдат доставени и съхранени почти мигновено. Даже и в света на фентъзито не може без връзка...

Знахарки
Баби на преклонна възраст, седящи на пейки пред дома (или в дома) и греещи костите си на Фрагорийското слънце, търгуват с елексири за възстановяване на живота на спътниците. Често дават задачи (куести). С една от първите - Знахарката Медуница - можете да се запознаете във Фрагорийка, пред къща под названието "Знахарка". Ако смятате (или живота ви заставя) да търсите други представителки на дадената професия, бъдете внимателни!


Търговци

Image:o_37_0.png Image:o_42_0.png Image:o_92_0.png
Търговците продават стрели и расходными материалами.

Ковачи
Огромни бабаити с огромни космати ръце, стискащи тежък чук. Обиватава изключително селата и градовете. Притежават собствена ковачница, където срещу добро заплащане поправят счупени брони и оръжия. Момчетата разбират от работата си, така че можете спокойно да им се доверите за ремонтта дори на супер повредени вещи.
Търговец на книги (Книжовник)
Библиотекарите търгуват с книги за умения.
Гошо Пилето
Държи Подобрение на спътници , тяхното чифтосване, а също така продават и елексири за спътници.
Знатни търговци
Обменят изумруди за временни лилави вещи и оръжие +9. Разположени са на входа на Керванен Път и Фрагорск .
Търгаши
Търгашите управляват търговията между персонажите - Аукцион.
Старейшини
Отговарят за реда и спокойствието на мирните жители в поверената им територия. Избират се с общо гласуване. Обикновено стоят в центъра на населеното място. Дават малки задачи... Старейшините продават обикновени бели вещи. Градският Старейшина във Фрагорск помага за създаването на гилдии.
Банкери
Банкерите управляват Банката, където може да се съхранява както ценното, така и ненужното имущество.
Стопани на арената
Стопанинът на Арената управлява тотализатора и боевете на Арената.

Възкресители

Възкресител - особен вид Миреж Жител - призрак. Живите персонажи не могат да го видят, но ако персонажът е претърпял поражение в боя в появилото се в този случай меню може да избере "Прехвърли към най-близкия Възкресител".

Намиращият се на това място Възкресител срещу малка сума пари може да помогне на персонажа да се възкреси. В противен случай призрачният дух на персонажа трябва да тича обратно до мястото на където е убит и да се възкреси там.

Възкресителят е обозначен на картата по този начин: image:Faq_023.jpg.

Обикновено Възкресителите са разположени на места, където има малко или изобщо няма мобове, така че няма опастност от нападение върху персонажа веднага след възкресението му.

Попътни камъни

Попътен камък - особен вид НПЦ, позволяващ бързо предвижване по света на Фрагория.


Вижте също така

Личные инструменты