Световно Зло

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Общи сведения

Световно зло - регулярно събитие, в хода на което в съответната локация три пъти седмично (вторник, четвъртък и петък) в 22:00 бг вр (21:00 сървърно време) се появяват боссове (по един за всеки различен ден). В 24:00 те изчезват независимо дали е убит или не. Трите босса притежават както редица специфични особености, влиящи върху тяхното убийство, така и редица общи черти. След убийството на босса в дропа изпада награда, която лидера на победилата група може да разпредели.

Вместо 1 бос ще се появяват 5 идентични: 2 в Керванен път (рандъм място), 2 в Хипербореа, 1 в Остров на Яростта.

Характеристики на боссовете

Всички боссове притежават редица общи характеристики:

 • Ниво: 75
 • Количество ХП: 70 000 000.
 • Щета: до 38 000 (без отчитане на поглъщането от броните).
 • Поглъщат 75% от която и да е входяща щета.

Умения на боссовете

Всеки от боссовете притежава уникални способности, от които зависи тактиката за тяхното убийство:

 • Вторник. Червеният дявол. Този босс в порядъка от 20 до 40 сек. нанася масова щета на всички персонажи в радиус 20 клетки в размер от 35 000 до 60 000 ед.
 • Четвъртък. Змей горянин. Този босс притежава две умения:
 1. В порядъка от 40 до 60 сек. с вероятност 50% налага немота на цели в радиус 20 клетки за 8 сек.
 2. В порядъка от 30 до 50 сек. налага на всички персонажи в радиус от 20 клетки ДоТ, нанасящ 6 000 ед. физическа щета за секунда в течение на 20 сек.
 • Петък. Кашчей. Този босс в порядъка от 60 до 90 сек. включва отражение, връщащо на атакуващия го персонаж 200% щета.

Награда

След убийството на босса от него изпадат следните предмети: Подобряващи камъни за спътници 1во поколение. Количество: от 30 до 60 бр.

 • Книги за умения 70+. Количество: от 3 до 5 бр.
 • Лилави ресурси. Количество: по 45 бр. в пачка.

Лута от всеки бос е половината от боса в Керван (т.е. 1 книга, половината от камъните и ресурсите).

Правила за събиране на трофеи

 • При убийството на тези боссове изпадащият лут се разпределя по правилата на Мастер режим независимо от настройките на победилата група.
 • Групата, чийто лидер получава възможността за разпределение на лута, се определя на основание на общите положения на системата за ефективност: групата побеждава в случай, че в нейният състав влиза персонажа, събрал максимално количество ефективност и намиращ се в нападащата група.
Личные инструменты