Умения

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Обща информация

Бутона "Умения" Image:Faq_005.jpg се намира в долния край на панела за управление. При неговото натискане се открива списък с умения, където в зависимост от нивото на персонажа и неговия клас се откриват различните способности.

Изучаване на способности

Способностите се изучават с помощта на Книги. Книги могат да се получат от изпълнение на различни куести, да се купят от специални NPC или да се направят самостоятелно. Качеството на изучените книги влияе на ефективността на умения.
На качеството влияят два показателя:

 1. Ниво на книгите - персонажа, достигайки определено ниво получава възможност за получаване на съответните нива на умения.
 2. Вид на книгите - вида може да се определи по цвета:
 • Зелена
 • Синя
 • Лилава
 • Оранжева

Видът на книгата определя нейното качество във вътрешната група. Например: лилава книга 3 степен е по-добра от синя книга 3 степен, но по-лоша от зелена книга 4 степен.
Изучаването на книгите не е задължително да е постепенно: от по-ниско ниво към по-високо. Може веднага да се изучи книга с максимално възможно ниво за съответното ниво на персонажа.

Изучаване способностите на Чародеи

В класа Леден и Огнен заклинател схемата за изучаване на умения е малко по-различно:

 • Липсват степени.
 • Уменията се делят само по вид.
 • Добавена е допълнителна златен видм който съществува само с тези два класа.

Видове способности

Способностите биват два вида:

Активни умения - имат иконка от следния вид Image:Faq_138.jpg, изнесени са на панела за бързо действие и се използват от персонажа.

Пасивни умения - имат иконка от следния вид Image:Faq_137.jpg, не се изнасят на панела за бързо действие, използват се автоматично при сработване условията на използване.

Умения на клас Пътник

Умения на клас Борец

Умения на клас Ведмак

Умения на клас Ловец

Умения класа Боец

 • Основна статия - Боец

Умения класа Войн

 • Основна статия - Войн

Умения класа Чародей

Умения класа Лечител

Умения класа Разузнавач

Умения класа Стрелец

Умения класа Берсерк

Умения класа Рицар

Умения класа Самоцветен покровител

Умения класа Адамантов Покровител

Умения на класа Огнен заклинател

Умения класа Леден заклинател

Умения класа Влъхва

Умения класа Вълшебник


Обозначение и значение на цветовете (книги)
  По подразбиране
  Крафт
  Крафт (само за класове Огнен и Леден Заклинател)
  Крафт
(1ва) при покупка на Златен сандък от игрите или при убийство на босса Башни от играта Смъртта дойде
(2ра) Крафт
(3та) от лута в ивента Световното зло и Алиансови босове

Вижте също така

Личные инструменты